Phân biệt giữa Chi nhánh, ĐĐKD, VPĐD

I. Doanh nghiệp có yêu cầu tư vấn:
- Phân biệt giữa Chi nhánh - ĐĐKD – VPĐD.

II. Ý kiến tư vấn của VLC:
Trường hợp của DN, VLC tư vấn như sau:

- Tại Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:
Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.
- Căn cứ quy định trên và quy định liên quan có thể hiểu, phân biệt cơ bản như sau: 
+ Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh khi đăng ký đều được cấp GCN đăng ký hoạt động. 
+ Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh khi hoạt động đều phải nộp thuế môn bài. 
+ Đối với chi nhánh: Phạm vi hoạt động rộng hơn so với 02 đơn vị còn lại, hoạt động gần như toàn bộ chức năng của DN (theo ủy quyền), bao gồm có thể kinh doanh (một phần hoặc toàn bộ), hoạch toán độc lập, in sử dụng hóa đơn, ký HĐ kinh tế, khắc dấu…. Trường hợp chi nhánh có ngành nhà hàng hạch toán phụ thuộc vào cty mẹ, DN phải thực hiện đầy đủ các thủ tục : xin giấy CN ĐK chi nhánh, làm con dấu tròn chi nhánh, hồ sơ kê khai thuế ban đầu chi nhánh do chi nhánh có ngành nhà hàng. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc vào cty mẹ vẫn phải báo cáo VAT tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chi nhánh. Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập, DN vẫn phải làm toàn bộ các thủ tục trên và làm thông báo phát hành hóa đơn, đặt in hóa đơn riêng cho chi nhánh. Chi nhánh độc lập phải báo cáo thuế và quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chi nhánh.
+ Đối với văn phòng đại diện: Phạm vi hoạt động chỉ bao gồm đại diện giao dịch, tiếp thị theo chức năng của doanh nghiệp, không được phép kinh doanh. 
+ Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, hoạch toán phụ thuộc, không được phép in sử dụng hóa đơn, khắc dấu….

Video xem nhiều

Hình ảnh V.L.C

17

năm trưởng thành
và phát triển

200 +

chuyên viên
và luật sư

7500 +

giao dịch
mỗi tháng

5000

khách hàng
thân thiết