Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực

I. Doanh nghiệp có yêu cầu tư vấn:
- Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực.
II. Ý kiến tư vấn của VLC:
Trường hợp của DN, VLC tư vấn như sau:
1. Theo nội dung hồ sơ mà DN cung cấp, VLC hiểu rằng DN đang có nhu cầu đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với lĩnh vực:
- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV; 
- Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV.
Theo quy định của pháp luật, để được cấp giấy phép hoạt động điện lực, trước hết DN phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp. Tuy nhiên theo kiểm tra của VLC, ngành nghề hiện tại của Công ty Cổ phần đo đạc xây dựng và Thiết bị Phúc Gia chỉ có thể đăng ký lĩnh vực “Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV”. Do đó, trước hết DN cần bổ sung ngành phù hợp để hoạt động “Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV”.
2. Bên cạnh đó, để được cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với 02 lĩnh vực nêu trên, DN cần đáp ứng thêm các điều kiện như sau:
* Đối với lĩnh vực Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV:
- Yêu cầu về đội ngũ nguyên gia tư vấn:
+ Số lượng: 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì;
+ Đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tài chính dự án, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp;
+ Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp;
+ Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện nêu trên còn phải có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.
- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.
* Đối với lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV:
- Yêu cầu về đội ngũ nguyên gia tư vấn:
+ Số lượng: 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì;
+ Đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng;
+ Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp;
+ Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện nêu trên còn phải có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.
- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.
3. Trường hợp VLC tư vấn và thực hiện thủ tục cho DN, VLC báo gia như sau:
Bước 1: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
- Nội dung: Bổ sung ngành 
- Phí dịch vụ: 500.000 VND
- Phí nhà nước: 500.000 VND 
- Thời gian thực hiện: 3-5 ngày làm việc. 
- Giấy tờ bổ sung:
STT TÊN GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG QUY CÁCH
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 01 Bản sao
Bước 2: Xin Cấp giấy phép hoạt động điện lực: 
- Phí dịch vụ: 15.000.000 VND 
- Thời gian thực hiện: 40-60 ngày làm việc 
- Giấy tờ bổ sung:
STT TÊN GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG QUY CÁCH
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 02 Bản sao có chứng thực
2 Bằng tốt nghiệp; chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký với DN của các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn và chuyên gia tư vấn chính 02/loại Bản sao có chứng thực
3 Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện 01 DN cung cấp thông tin
4 Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư vấn 01 DN cung cấp thông tin
Trân trọng!

Video xem nhiều

Hình ảnh V.L.C

17

năm trưởng thành
và phát triển

200 +

chuyên viên
và luật sư

7500 +

giao dịch
mỗi tháng

5000

khách hàng
thân thiết