Thủ tục nhập khẩu tôm hùm giống.

I. Doanh nghiệp có yêu cầu tư vấn:
- Thủ tục nhập khẩu tôm hùm giống.

II. Ý kiến tư vấn của VLC:
Trường hợp của DN, VLC tư vấn như sau:
Hiện nay, thủ tục nhập khẩu giống thủy sản đươc quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT. Theo đó, các điều kiện nhập khẩu được quy định như sau:
Điều 32. Nhập khẩu giống thuỷ sản
1. Nhập khẩu không phải xin phép:
a) Giống thủy sản có tên trong Danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Danh mục nhập khẩu thông thường) hoặc có văn bản công nhận giống thuỷ sản mới, khi nhập khẩu, thương nhân thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan và thực hiện kiểm tra chất lượng theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về Quản lý giống thủy sản.

2. Nhập khẩu phải xin phép:
Giống thủy sản chưa có tên trong Danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Danh mục nhập khẩu thông thường) hoặc Danh mục giống thủy sản nhập khẩu có điều kiện quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc chưa có văn bản công nhận giống thuỷ sản mới, khi nhập khẩu, phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép để khảo nghiệm, nghiên cứu, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm. Trình tự, thủ tục cấp phép được quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều này và Điều 6 Thông tư này.

Bên cạnh đó, các giống tôm hùm có trong Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh gồm:
DANH MỤC
GIỐNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 57/2008/QĐ-BNN ngày 2 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT Đối tượng giống Tên khoa học Mục đích chính
A. Nhóm đối tượng giống nuôi nước mặn/lợ Thực phẩm Làm cảnh
… … … … …
7 Tôm Hùm bông Panulirus ornatus + 
8 Tôm Hùm đá Panulirus homarus + 
9 Tôm Hùm đỏ Panulirus longipes + 
10 Tôm Hùm vằn Panulirus versicolor + 
… … … … …
* Như vậy, trong trường hợp giống tôm mà KH nhập khẩu nằm trong bốn loại được liệt kê trên đây, KH không phải thực hiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu. 
Ngoài ra, theo Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT thì tôm giống là loại giống phải thực hiện kiểm dịch trước khi nhập khẩu.
- VLC tư vấn và thực hiện thủ tục nhập khẩu và kiểm dịch cho DN:
+ Phí dịch vụ: DN vui lòng cho biết số lượng, khối lượng, cảng nhập khẩu, VLC sẽ báo phí cụ thể. 
+ Giấy tờ cần chuẩn bị:
STT TÊN GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG QUY CÁCH
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 02 Bản sao có chứng thực
2 Bản sao Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu 02 Bản sao có chứng thực;
Hợp pháp hóa lãnh sự;
Dịch sang tiếng Việt.
3 Vật mẫu (để kiểm dịch) Cung cấp theo yêu cầu của cơ quan kiểm dịch
4 Chứng từ khai Hải quan, vận đơn, hóa đơn thanh toán. 01/loại Bản sao

* Trường hợp giống tôm mà KH dự kiến nhập khẩu không nằm trong danh mục này, hồ sơ của KH phải thực hiện qua các bước như sau:
- Bước 1: Xin phép nhập khẩu để khảo nghiệm giống mới;
- Bước 2: Đăng ký công nhận giống mới, đưa giống mới vào Danh mục;
Riêng trường hợp khảo nghiệm giống (Bước 1), các thủ tục thực hiện hiện nay rất phức tạp, đòi hỏi phải thông qua đơn vị khảo nghiệm chuyên môn được phép lĩnh vực thủy sản, thời gian khảo nghiệm có thể kéo dài hơn 01-02 năm. Nếu thuộc trường hợp này VLC sẽ thông báo chi phí sau.

Video xem nhiều

Hình ảnh V.L.C

17

năm trưởng thành
và phát triển

200 +

chuyên viên
và luật sư

7500 +

giao dịch
mỗi tháng

5000

khách hàng
thân thiết