Dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài mua nhà tại TP.HCM

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM

(TỔ CHỨC/CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI)

 

Các tài liệu khách hàng cần chuẩn bị, cung cấp:

 

  TT  

                        Tên giấy tờ

     S/L

                  Quy cách

1

Tài liệu chứng nhận quyền sở hữu nhà (hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,…)

01

Bản chính + photocopy

2

Thông báo nộp lệ phí trước bạ (nếu có)

01

Bản chính + photocopy

3

Bản vẽ hiện trạng nhà (nếu có)

01

Bản chính + photocopy

4

 

CMND/Hộ chiếu + hộ khẩu của bên bán và vợ/chồng (nếu đã kết hôn).

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu có kết hôn) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu không có kết hôn)

trong trường hợp bên bán là cá nhân

01

 

Bản chính + photocopy

 

5

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản

trong trường hợp bên bán là tổ chức kinh doanh BĐS

01

Bản sao có chứng thực

6

Hộ chiếu của người nước ngoài mua nhà; Visa nhập cảnh hợp pháp.

Giấy phép thành lập của tổ chức nước ngoài, hộ chiếu người người đại diện theo pháp luật

01

Bản chính + photocopy

 

Ghi chú:

- DN cung cấp cho VLC bản scan/photocopy trước, khi ký hợp đồng công chứng cần mang bản chính các giấy tờ nêu trên để đối chiếu.

 

Thời gian thực hiện: 30-45 ngày làm việc.

Công việc thực hiện:

+ Tư vấn và xây dựng hợp đồng mua bán nhà ở;

+ Thực hiện thủ tục công chứng (trường hợp bắt buộc phải công chứng hoặc khách hàng có yêu cầu);

+ Khai thuế cho giao dịch nhà ở, thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch theo quy định.

 

Lưu ý:

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư; trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều tòa nhà chung cư để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này.

- Trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu số lượng nhà ở riêng lẻ theo quy định sau đây:

a) Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó;

b) Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 250 căn;

c) Trường hợp có từ hai dự án trở lên mà tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% số lượng nhà ở của mỗi dự án.

- Thời hạn sở hữu nhà của cá nhân nước ngoài không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp GCN quyền sở hữu và có thể được gia hạn thêm nhưng thời hạn được gia hạn thêm tối đa không quá 50 năm.

 

Nghị định 99/2015/NĐ-CP:

Điều 74. Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

1. Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

2. Đối với tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối tượng quy định tại Điều 159 của Luật Nhà ở và có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm ký kết các giao dịch về nhà ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Điều 75. Khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở

Video xem nhiều

Hình ảnh V.L.C

17

năm trưởng thành
và phát triển

200 +

chuyên viên
và luật sư

7500 +

giao dịch
mỗi tháng

5000

khách hàng
thân thiết