Xin các loại giấy phép con

Sau khi có giấy phép kinh doanh các ngành: nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, sản xuất nước đá, dịch vụ ăn uống, sản xuất, mua bán, đóng gói thực phẩm, nước uống đóng chai doanh nghiệp phải xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩmV.L.C trân trọng gửi đến quý khách dịch vụ xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm – GCN VSATTP để quý khách tham khảo như sau

Ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải xin giấy phép theo đúng quy định của pháp luật.VLC cung cấp dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô tại Sở Giao Thông Vận tải theo đúng quy định hiện hành.

Hoạt động kinh doanh Lữ hành, Du lịch hiện nay phát triển rất mạnh ở Việt Nam. Doanh nghiệp kinh doanh Lữ hành quốc tế phải xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Bộ VH-TT-DL đây là một trong các điều kiện bắt buộc của doanh nghiệp trong nước nhằm phục vụ cho các khách du lịch nước ngoài du lịch trong nước đi du lịch các nước khác.

Hoạt động của Trung Tâm Ngoại Ngữ - Bồi Dưỡng Văn Hóa là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động Dạy Ngoại ngữ - Bồi Dưỡng Văn Hóa và cấp Giấy chứng nhận cho học viên, ngoài Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp phải xin Giấy phép Dạy Học và Quyết định thành lập của Sở Giáo Dục nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo đúng quy định của pháp luật. Sở Giáo Dục sẽ thẩm định về cơ sở vật chất và chuyên môn trước khi cấp phép. VLC cung cấp dịch vụ xin Giấy phép Dạy Học và Quyết định thành lập Trung Tâm Ngoại Ngữ - Bồi Dưỡng Văn Hóa theo đúng quy  định hiện hành.

Kinh Doanh Dược là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải xin giấy phép đủ điều hoạt động và giấy phép đạt chuẩn GPP, GDP  tại Sở Y Tế theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tục xin Giấy phép đạt chuẩn GPP, GDP tương đối phức tạp, VLC cung cấp dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin Giấy phép theo đúng quy  định hiện hành.

Video xem nhiều

Hình ảnh V.L.C

17

năm trưởng thành
và phát triển

200 +

chuyên viên
và luật sư

7500 +

giao dịch
mỗi tháng

5000

khách hàng
thân thiết