Xin giấy phép kinh doanh lữ hành du lịch

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế

 

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau :

STT

Tên giấy tờ

Số lượng

Ghi chú

1

 Giấy phép kinh doanh của công ty

03

 Bản sao y không quá 03 tháng

2

 Giấy xác nhận Ký quỹ 500 triệu đồng Việt Nam –  DN phải ký quỹ trong suốt quá trình hoạt động.

 - Ký quỹ 250 triệu đồng VN nếu chỉ kinh doanh  nội địa và đưa khách vào VN (inboun).

 - Không cần ký quỹ nếu chỉ kinh doanh lữ hành  nội địa.

02

 Bản chính. Ngân hàng sẽ có mẫu xác  nhận cho khách hàng khi KH gửi tiền.

 

3

 Có ít nhất 03 hướng dẫn viên được cấp thẻ  HDVDL Quốc Tế

 (không cần thẻ hướng dẫn nếu chỉ kinh doanh lữ  hành nội địa)

02

 Bản sao y không quá 03 tháng

 Có thể nhờ VLC hỗ trợ mục này

4

 Giấy tờ chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh  vực kinh doanh lữ hành, điều hành hoặc hướng  dẫn viên du lịch của người phụ trách điều hành  du lịch hoặc của Giám đốc (ít nhất 04 năm tại  công ty đã có GP kinh doanh lữ hành quốc tế).

 Nếu là Giám đốc: chỉ cần giấy xác nhận thời  gian làm việc;

 Nếu là phó giám đốc hoặc Trưởng phòng điều  hành: phải kèm theo quyết định bổ nhiệm chức  danh.

02

 Bản chính

 (Nếu không làm được có thể nhờ VLC  thực hiện mục này)

  Có thể nhờ VLC hỗ trợ mục này

5

 Hợp đồng lao động với các hướng dẫn viên (tối  thiểu 01 năm)

02

 VLC sẽ thực hiện khi có đủ thông tin 03  hướng dẫn viên du lịch.

6

 Chương trình tour nội địa, quốc tế (inbound và  outbound), mỗi loại có ít nhất 02 chương trình  tuor

04

 Bản chính

 (VLC hỗ trợ soạn hồ sơ)

Lưu ý:

 

- Thời gian thực hiện: 20 - 30 ngày làm việc.

- Để hồ sơ của doanh nghiệp được đảm bảo tính khả thi, vốn điều lệ của doanh nghiệp nên đăng ký tối thiểu là 1.000.000.000 (một tỷ) đồng.

- Trường hợp KH chỉ xin hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa vẫn phải đăng ký xin giấy phép kinh doanh lữ hành.

- Thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế: Không quy định

 

Thắc mắc xin vui lòng liên hệ VLC

ĐT: (08) 3833 5896 (11) - Email: luatsu@vlcvn.com

0918 01 22 55 (Gặp Mr.Lương và Cộng sự) 

Video xem nhiều

Hình ảnh V.L.C

17

năm trưởng thành
và phát triển

200 +

chuyên viên
và luật sư

7500 +

giao dịch
mỗi tháng

5000

khách hàng
thân thiết