Xin giấy phép kinh doanh rượu

XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU - BÁN BUÔN

 

Bán buôn sản phẩm rượu:  là hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối sản phẩm rượu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu.

- Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);

- Thời gian thực hiện: 30 - 60 ngày làm việc.

- Cơ quan cấp: Sở Công Thương tỉnh cấp

- Giấy phép có giá trị 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấp phép 30 ngày, thương nhân muốn tiếp tục kinh doanh sản phẩm rượu phải có văn bản đề nghị cấp lại.

      Hồ sơ cần chuẩn bị:

STT

Tên giấy tờ

Số lượng

Quy cách

01

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có ngành đồ uống  có cồn hoặc kinh doanh rượu)

02

 Sao y không quá 03 tháng

02

 Giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có)

02

 Sao y không quá 03 tháng

03

 Hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản  xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm  rượu;

 -  Giấy phép kinh doanh;

 - Giấy phép bán buôn rượu.

02

 Sao y không quá 03 tháng

04

 Công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu sản xuất trong nước  và xuất khẩu

02

 Sao y không quá 03 tháng

05

 Chủ quyền nhà hoặc hợp đồng thuê nhà có công chứng  với thời gian tối thiểu 1 năm.

 Nhà phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150  m3 trở lên) và phải đảm bảo đủ điều kiện của kho chứa.

02

 Sao y không quá 03 tháng

06

 Giấy chứng nhận đăng ký xe/hoặc hợp đồng liên doanh/  hoặc hợp đồng thuê của 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở  lên.

02/03 xe

 Sao y không quá 03 tháng

07

 Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam  đồng trở lên.

02

 Bản chính

08

 Liệt kê trang thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ  ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (nếu có)

02

 Bản chính

09

 Bản cam kết phòng cháy chữa cháy

02

 Sao y không quá 03 tháng

10

 Bản cam kết bảo vệ môi trường

02

 Sao y không quá 03 tháng

11

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành  nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh  doanh rượu)

 - Giấy chứng nhận mã số thuế,

 - Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh  doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ thống  phân phối sản phẩm rượu trên địa bàn từ 06 tỉnh trở lên  (tại địa bàn mỗi tỉnh phải có từ 03 doanh nghiệp bán buôn  sản phẩm rượu trở lên);

02

 

12

 Giấy chứng nhận tiêu chuẩn của các sản phẩm rượu dự  kiến kinh doanh:

  •  SP rượu trong nước: Sở Y tế hoặc TT Y Tế chứng nhận.

 - SP rượu nhập khẩu: Giấy CN tiêu chuẩn SP do Cục  ATVSTP –Bộ Y Tế chứng nhận

02

 

 

 

 

 

Thắc mắc xin vui lòng liên hệ VLC

ĐT: (08) 3833 5896 (11) - Email: luatsu@vlcvn.com

0918 01 22 55 (Gặp Mr.Lương và Cộng sự) 

Video xem nhiều

Hình ảnh V.L.C

17

năm trưởng thành
và phát triển

200 +

chuyên viên
và luật sư

7500 +

giao dịch
mỗi tháng

5000

khách hàng
thân thiết