Xin các loại giấy phép con

Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế Thế giới và gia nhập vào tổ chức kinh tế Thế giới đã tạo ra nhu cầu thiết yếu về các chuyên gia tư vấn pháp lý có tầm hiểu biết, tầm nhìn và kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ hiệu quả về sự phát triển thuận lợi và vững chắc cho các Doanh nghiệp, các Nhà đầu tư tại Việt Nam. Công ty - Văn Phòng Luật Sư V.L.C được lập ra để đáp ứng nhu cầu cho các Doanh nghiệp về mặt pháp lý.

Hoạt động Dạy nghề là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động Dạy nghề và cấp Giấy chứng nhận cho học viên, ngoài Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp phải xin Giấy phép Dạy nghề tại Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo đúng quy định của pháp luật. VLC cung cấp dịch vụ xin Giấy phép Dạy nghề tại Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tải theo đúng quy  định hiện hành.

Ngành nghề kinh doanh sản xuất phim là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải xin Giấy phép đủ điều kiện hoạt động Sản xuất phim tại Cục Điện Ảnh, theo đúng quy định của pháp luật. VLC cung cấp dịch vụ xin Giấy phép đủ điều kiện hoạt động Sản xuất phim tại Cục Điện Ảnh theo đúng quy  định hiện hành.

Giấy phép hoạt động là căn cứ pháp lý quyết định hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh. Bởi vậy, cơ quan chức năng quy định chặt chẽ điều kiện cấp giấy phép hoạt động của phòng khám đa khoa. Ngoài điều kiện về cơ sở vật chất, phòng khám phải đáp ứng đủ điều kiện về chuyên môn và máy móc thiết bị.

Hoạt động in ấn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó trước khi hoạt động dịch vụ in ấn, cơ sở phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi tới Sở Thông tin và Truyền thông để được cấp phép

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ Bảo vệ là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động kinh doanh dịch vụ Bảo vệ ngoài điều kiện về vốn pháp định, Doanh nghiệp phải xin Giấy phép đủ điều kiện An Ninh Trật Tự, theo đúng quy định của pháp luật trước khi đi vào hoạt động. VLC cung cấp dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ Bảo vệ vbảo vệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật Tự theo quy định.

Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ là loại hình kinh doanh có điều kiện chính vì vậy mà chủ các cơ sở kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi đi vào hoạt độn. Sau 2 tháng đi vào hoạt động doanh nghiệp bắt buộc phải nộp hồ sơ đăng ký xếp hạng sao cho khách sạn. 

Video xem nhiều

Hình ảnh V.L.C

17

năm trưởng thành
và phát triển

200 +

chuyên viên
và luật sư

7500 +

giao dịch
mỗi tháng

5000

khách hàng
thân thiết