VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Dịch vụ hóa đơn điện tử của VLC

Dịch vụ hóa đơn điện tử của VLC

Để khắc phục những khó khăn trên và nhằm giảm thiểu các khoản chi phí phát sinh trong việc sử dụng hóa đơn điện tử cho khách hàng, VLC đã đăng ký mở rộng thêm chức năng “cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử” vào giấy phép hoạt động của mình với cam kết: đảm bảo rủi ro về tài chính, có đội ngũ nhân viên tin học đáp ứng yêu cầu hoạt động, có đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật kết nối với các cơ quan chức năng theo qui định.
 
I. NHỮNG DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VLC CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG
Khách hàng có thể sử dụng một số hoặc toàn bộ các dịch vụ sau của VLC:
- Cung cấp chữ ký số để sử dụng hóa đơn điện tử;
- Trực tiếp cung cấp phần mềm dịch vụ hóa đơn điện tử; hoặc thay mặt khách hàng liên hệ và làm việc với nhà cung cấp dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử;
- Cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử vào các thiết bị của khách hàng;
- Thiết kế mẫu hóa đơn điện tử theo yêu cầu của khách hàng;
- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế;
- Cho thuê địa điểm, trang thiết bị để khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử;
- Cung cấp nhân viên khởi tạo và xuất hóa đơn hóa đơn điện tử khi bán hàng;
- In và kiểm tra hóa đơn điện tử khi khách hàng mua hàng;
- Gởi các loại báo cáo về sử dụng hóa đơn điện tử của khách hàng đến các cơ quan chức năng theo qui định.

II. NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VLC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TRONG DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
- VLC có nghĩa vụ công khai thông báo phương thức hoạt động, chất lượng dịch vụ trên Website giới thiệu dịch vụ của VLC
- Cung cấp dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử và dữ liệu hóa đơn điện tử giữa khách hàng  với cơ quan thuế;
- Thực hiện việc gửi, nhận đúng hạn, toàn vẹn hóa đơn điện tử theo thỏa thuận với các bên tham gia giao dịch;
 

- Lưu giữ kết quả của các lần truyền, nhận hóa đơn điện tử;
- Thông báo cho khách hàng và cơ quan thuế trước 30 ngày kể từ ngày tạm ngừng kinh doanh, dừng hệ thống để bảo trì và biện pháp xử lý để bảo đảm quyền lợi của người mua dịch vụ;
- Chịu trách nhiệm về việc hóa đơn điện tử của khách hàng đến cơ quan thuế không đúng thời hạn theo quy định trong trường hợp khách hàng lập hóa đơn điện tử đúng thời hạn quy định;
- Bảo đảm giữ bí mật về dữ liệu các thông tin về hóa đơn điện tử của khách hàng.

III. NGHĨA VỤ CỦA VLC ĐỐI VỚI CƠ QUAN THUẾ TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
- Chỉ được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho người mua căn cứ theo ngày nêu tại thỏa thuận đã ký với Tổng cục Thuế;
- Có trách nhiệm chuyển hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dữ liệu hóa đơn điện tử (đối với trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ngay sau khi nhận được hóa đơn điện tử từ người mua dịch vụ chuyển đến;
- Cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý thuế khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật;
- Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về viễn thông, Internet và các quy định kỹ thuật, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành;
- Có trách nhiệm thiết lập kênh kết nối chuyển dữ liệu với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đảm bảo liên tục, an ninh, an toàn;
- Chủ động giải quyết khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện dịch vụ hóa đơn điện tử và thông báo với cơ quan thuế để phối hợp nếu vướng mắc có liên quan tới Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;
- Trường hợp có lỗi của Cổng thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì phải thực hiện thông báo ngay cho người mua dịch vụ, cơ quan quản lý thuế để thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

IV. MỘT SỐ MẪU HÓA ĐƠN CỦA VLC
 


Tag: hóa đơn điện tửhoa don dien tudịch vụ hóa đơn điện tửcung cấp hóa đơn điện tửhóa đơn điện tử tphcmtư vấn hóa đơn điện tửdich vu ke toan tron goidịch vụ kế toán trọn góidịch vụ kế toán thuếdich vu ke toan thuehoàn chỉnh sổ sách cuối nămhoan chinh so sach cuoi namdịch vụ kế toán nội bộdich vu ke toan noi bocông ty kế toán thuếdịch vụ kế toán trọn góikế toán thuế trọn gói

  
Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.