VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

 • Được hỗ trợ bởi Dịch
Dịch vụ hoàn thuế của VLC

Dịch vụ hoàn thuế của VLC

Hồ sơ hoàn thuế GTGT là một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, các yêu cầu về điều kiện, hồ sơ và các thủ tục liên quan tới hoàn thuế khá rắc rối, phức tạp, được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau.

 

I/ ĐIỂM MẠNH CỦA VLC TRONG DỊCH VỤ HOÀN THUẾ

Trải qua thực tiễn với hàng trăm hồ sơ hoàn thuế thành công ở tất cả các quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh và tại các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, các tỉnh lân cận khác…, VLC rất mạnh trong các trường hợp Hoàn Thuế sau:

 • Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;
 • Hoàn thuế GTGT đối cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư;
 • Hoàn thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi Doanh Nghiệp: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động;
 • Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA;
 • Hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thuế Thu nhập cá nhân nộp thừa;

II/ NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC BƯỚC HOÀN THUẾ DO VLC THỰC HIỆN

Hoàn số tiền thuế chưa khấu trừ hết hoặc tạm nộp dư thừa là thực hiện quyền lợi của doanh nghiệp. Khi số tiền thuế hoàn được cũng có nghĩa là doanh nghiệp không bị chiếm dụng vốn, nguồn lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tăng cường. Tuy nhiên, trên thực tế để nhận lại được tiền thuế GTGT thật sự không phải việc đơn giản; doanh nghiệp thường phải đối mặt với các rũi ro sau khi làm thủ tục. Vì Qui trình hoàn thuế phải trải qua nhiều thủ tục, hồ sơ phức tạp, thậm chí mất thời gian và tốn kém một khoản chi phí không nhỏ.

1- Điều kiện để được hoàn thuế của Doanh nghiệp

Quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC:
* Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền và các loại giấy tờ có điều kiện theo qui định của pháp luật về hoạt động có điều kiện;
* Doanh nghiệp phải có con dấu theo đúng quy định của pháp luật;
* Doanh nghiệp có lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

* Doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

2- Các bước thực hiện hoàn thuế ở VLC

Khi nhận được yêu cầu Hoàn thuế từ khách hàng, tùy vào trường hợp Hoàn thuế chúng tôi cho tiến hành các bước sau:

* Tìm hiểu hồ sơ và phân tích mức độ khó dễ hồ sơ của khách hàng;

* Tìm hiểu về tình trạng thuế và nơi trực tiếp giải quyết hoàn thuế của khách hàng;

* Phân công nhân viên hoặc nhóm nhân viên đảm trách phù hợp cho việc hoàn thuế;

* Rà soát lại các điều kiện hoàn thuế, kiểm tra lại hóa đơn, chứng từ, ngân hàng, hợp đồng mua, bán, tờ khai Hải quan (nếu là hoạt động xuất, nhập khẩu)…;

* Lập và nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan Thuế;

* Tiếp cận cán bộ Thuế đôn đốc tiến hành xử lý hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp;

* Cung cấp tài liệu, dữ liệu giải trình và “trao đổi” theo yêu cầu của cán bộ Thuế;

* Theo dõi quá trình thực hiện công việc cho đến khi số tiền hoàn thuế đã được chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp.

3- Thời hạn giải quyết hồ sơ Hoàn thuế

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế được chia thành 02 trường hợp: Hoàn trước kiểm sau hoặc kiểm trước hoàn sau:

3.1- Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

– Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

– Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3.2- Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau:

– Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

– Kho bạc nhà nước cấp tỉnh thực hiện hoàn thuế cho người nộp chậm nhất 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

– Như vậy, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện qua 03 bước. Trong đó, quan trọng nhất là tổ chức, cá nhân được hoàn thuế phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.

III/ PHƯƠNG THỨC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG HOÀN THUẾ VỚI VLC

Để biết khả năng việc Hoàn thuế của khách hàng có được cơ quan thuế chấp nhận hay không? Số thuế có thể hoàn là bao nhiêu? Chi phí thực hiện như thế nào? VLC cần thiết phải làm các công việc sau.

1- Khảo sát hồ sơ, giải thích và tư vấn cho khách hàng

 • Khảo sát hồ sơ (có thể qua email hoặc đến trực tiếp doanh nghiệp): Tức là xem hình thức hồ sơ doanh nghiệp đã đầy đủ chưa, khối lượng chứng từ nhiều hay ít, số thuế trên báo cáo đề nghị hoàn là bao nhiêu?
 • Trong quá trình khảo sát hồ sơ nếu doanh nghiệp có gì thắc mắc thì người khảo sát sẽ sẵn sàng giải thích để khách hàng rõ;
 • Sau khi khảo sát xong VLC sẽ thông báo cho doanh nghiệp mình biết hồ sơ đủ hay thiếu, cần bổ sung những gì, khả năng được hoàn thuế ra sao.

2. Báo phí và làm dịch vụ hoàn thuế

Căn cứ vào phiếu khảo sát VLC sẽ gởi cho doanh nghiệp bảng báo giá dịch vụ và bản hợp đồng dịch vụ mẫu để doanh nghiệp tham khảo. Tùy theo tình hình thực tế của doanh nghiệp biểu phí dịch vụ có ba phần sau:

a- Phí kiểm tra lại các điều kiện hoàn thuế:

Tức là kiểm tra nội dung bên trong của các loại hồ sơ, xác định đơn vị đã làm đúng chưa như: Kiểm tra lại toàn bộ tờ khai thuế GTGT theo kỳ kê khai của doanh nghiệp; Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý của hóa đơn mua hàng ,hóa đơn bán hàng; Kiểm tra lại toàn bộ hợp đồng kinh tế; Kiểm tra toàn bộ các chứng từ ngân hàng đặc biệt là đối với với các hóa đơn >20trđ; Kiểm tra toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán; Kiểm tra hồ sơ xuất nhập khẩu(Tờ khai, hợp đồng, Giấy báo hàng đến, Bảo hiểm hàng hóa, C/O…….);

b- Phí khắc phục (nếu có) lại hồ:

Tức là những hồ sơ của doanh nghiệp chưa đủ điều kiện hoàn thuế cần phải khắc phục lại những thiếu sót, đặc biệt là liên quan đến việc sổ sách kế toán (thông thường các doanh nghiệp hệ thống sổ sách kế toán không có hoặc có không đầy đủ theo qui định)

c- Phí thực hiện công việc hoàn thuế

Bao gồm các công việc: Lập hồ sơ hoàn thuế, giải trình với cơ quan Thuế và theo dõi, xử lý các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình Hoàn thuế.

3. Tiến hành thực hiện hợp đồng

 • Ngay sau khi hợp đồng được hai bên ký kết xong, căn cứ vào nội dung hợp đồng, căn cứ vào tính chất phức tạp hay không phức tạp của công việc, căn cứ vào khối lượng công việc, VLC sẽ xúc tiến và hoạch định ra cách làm sao cho mang lại hiệu quả tốt nhất.
 • Phân công người hoặc nhóm người đảm trách phù hợp cơ quan hoàn thuế;
 • Thời gian làm bao lâu? công đoạn nào làm ở đâu? Làm như thế nào? Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng biết sau khi kiểm tra điều kiện xong…;
 • Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng cho đến khi số tiền hoàn thuế đã được chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp

 Từ khóa: Dich vu giai the cong ty, dịch vụ giải thể công ty, dich vu giai the doanh nghiep, dịch vụ giải thể doanh nghiệp, dich vu giai the cong ty tphcm, dịch vụ giải thể công ty tp.hcm, ho so giai the cong ty, hồ sơ giải thể công ty

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.