VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Khái quát cơ bản liên quan đến hoàn thuế GTGT

Khái quát cơ bản liên quan đến hoàn thuế GTGT

        Hoàn số tiền thuế nộp dư hoặc số tiền thuế chưa khấu trừ hết là thực hiện quyền lợi của doanh nghiệp. Khi số tiền thuế hoàn được cũng có nghĩa là doanh nghiệp không bị chiếm dụng vốn, nguồn lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tăng cường.
       Tuy nhiên, trên thực tế để thu lại được số tiền thuế dư-thừa ấy là không dễ, quy trình phải trải qua nhiều thủ tục, hồ sơ phức tạp, thậm chí có thể doanh nghiệp phải tốn kém một khoản chi phí không nhỏ. Vậy các thủ tục hoàn thuế là gì ? Hồ sơ hoàn thuế ra sao ? Làm như thế nào để doanh nghiệp có thể hoàn được số tiền thuế cao nhất với chi phí thấp nhất ?
        Với kinh nghiệm thực tiễn qua hàng trăm vụ hoàn thuế thành công ở tất cả các quận, huyện trong Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, Công ty VLC chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ và hợp tác với doanh nghiệp để trả lời các câu hỏi trên một cách hiệu quả nhất.

 

     
    Hiện nay, loại thuế được các doanh nghiệp đề nghị hoàn nhiều nhất đó là thuế Giá trị gia tăng (GTGT hoặc VAT). Chúng tôi có thể khái quát để các doanh nghiệp rõ hơn:

I. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT  

- Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;
- Hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư;
- Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;
- Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi DN, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết;
- Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo;
- Hoàn thuế  đối với đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng;
- Hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 
II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT
Các doanh nghiệp muốn được hoàn thuế GTGT thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau

- Doanh nghiệp phải là đơn vị kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
- Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền và các loại giấy tờ có điều kiện theo quy định của pháp luật về hoạt động có điều kiện;
- Doanh nghiệp có con dấu theo đúng quy định của pháp luật;
- Doanh nghiệp có lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
- Doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.
 
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐỂ HOÀN THUẾ GTGT
Sau đây là các bước hoàn thuế GTGT theo quy định
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế bao gồm
- Rà soát lại toàn bộ các điều kiện hoàn thuế;
- Lập công văn đề nghị hoàn thuế (theo mẫu) ;
- Lập các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế (với mỗi trường hợp được hoàn thuế GTGT là khác nhau).
Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế
Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế. Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.
Bước 3: Xử lý yêu cầu hoàn thuế GTGT
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, cơ quan có thẩm quyền sẽ phân loại, đánh giá, kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp đến để giải trình;
- Nếu hồ sơ suôn sẻ thì cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế và số tiền thuế được hoàn sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp.
 
IV. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ
Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế được chia thành 02 trường hợp: Hoàn trước kiểm sau hoặc kiểm trước hoàn sau:


1. Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:
- Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
- Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


 2. Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau:
- Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.
 - Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho người nộp chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.


Tag: dịch vụ hoàn thuế gtgt, hoàn thuế gtgtdịch vụ hoàn thuếdich vu hoan thuedịch vụ kế toán thuếdich vu ke toan thuehoàn chỉnh sổ sách cuối nămhoan chinh so sach cuoi namdịch vụ kế toán nội bộdich vu ke toan noi bocông ty kế toán thuếdịch vụ kế toán trọn góikế toán thuế trọn góidich vu ke toan tron goidịch vụ kế toán tại tphcmdịch vụ kế toán giá rẻ

Bài trước
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.