VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Quá trình hoạt động doanh nghiệp luôn vận động phát triển không ngừng, trong đó doanh nghiệp có thể lựa chọn các giải pháp như chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty.

Đây là những thủ tục phức tạp và đòi hỏi kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên nhiều kinh nghiệm và có chuyên môn cao, VLC tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty phục vụ yêu cầu của khách hàng nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả nhất.

1. Quy trình thực hiện

2. Các tư vấn quan trọng của VLC

2.1 Tư vấn chia, tách công ty

- Tư vấn điều kiện về chia, tách công ty quy định của pháp luật
- Tư vấn soạn thảo điều lệ công ty mới, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ chia, tách Công ty
- Tư vấn thẩm quyền ra quyết định chia, tách Công ty
- Tư vấn về quyết định và biên bản họp khi chia, tách Công ty
- Tư vấn thủ tục và phương thức phân chia tài sản Công ty
- Tư vấn quyền của người lao động theo quy định của pháp luật lao động
- Tư vấn quyền lợi và Nghĩa vụ của Công ty bị chia, tách và Công ty mới
- Tư vấn quá trình thực hiện và phương thức thực hiện chia, tách Công ty
- Tư vấn xây dựng quy chế điều hành cho Công ty chia, tách và Công ty mới

2.2 Tư vấn sáp nhập công ty

- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông (Hội đồng thành viên) của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập doanh nghiệp
- Tư vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập
- Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập
- Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập;
- Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập, phương án sử dụng lao động
- Tư vấn xây dựng điều lệ công ty nhận sáp nhập.
- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp mới

2.3 Tư vấn hợp nhất công ty

- Tư vấn hợp nhất công ty TNHH một thành viên, TNHH hai thành viên
- Tư vấn hợp nhất công ty cổ phần
- Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất
- Tư vấn phương án sử dụng lao động
- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ công ty khi bị hợp nhất
- Tư vấn cơ cấu tổ chức công ty, phòng ban khi bị hợp nhất
- Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất
- Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất
- Tư vấn soạn thảo điều lệ mới của công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
- Tư vấn cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất

2.4 Các tư vấn chung

- Tư vấn đặc điểm doanh nghiệp trước và sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
- Tư vấn về thuế, về dấu sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
- Tư vấn thay đổi tên, vốn, địa chỉ, ngành nghề công ty trước và sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
- Tư vấn về các loại hợp đồng khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
- Tư vấn đánh giá cơ hội và rủi ro pháp lý về doanh nghiêp mà khách hàng dự định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
- Tư vấn vấn đề chủ nợ, người lao động, nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
- Tư vấn soạn thảo, đàm phán với đối tác, ký kết hợp đồng trong các giao dịch chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
- Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền khác.
- Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục, dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ cho khách hàng
- Tư vấn thủ tục để đóng mã số thuế, các thủ tục về lao động, bảo hiểm, và đăng ký tài sản sau khi công ty chia, tách, hợp nhất, sáp nhập được thành lập.
- Tư vấn thực hiện những hồ sơ cần thiết và hồ sơ nhanh cần làm gấp.
Trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp có nhiều vấn đề phát sinh. Quý khách hàng hãy gửi những thông tin yêu cầu của mình đến VLC để được hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của các bên, phòng tránh rủi ro pháp lý. 
 
Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề mua bán doanh nghiệp, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

 VLC  - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu!
Đến với
VLC Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.