VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

 • Được hỗ trợ bởi Dịch
Tư vấn giải thể doanh nghiệp và quy trình thực hiện

Tư vấn giải thể doanh nghiệp và quy trình thực hiện

Để tiến hành giải thể doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan thuế, cơ quan hải quan và các cơ quan khác có liên quan. VLC sẽ tư vấn đầy đủ hồ sơ giải thể để doanh nghiệp có thể tiết hành nhanh chóng thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Trong những năm trở lại đây, biến động của nền kinh tế của Việt Nam cũng như thế giới diễn ra vô cùng mạnh mẽ, thêm vào đó chính là sự ra đời bùng phát của các doanh nghiệp mới dẫn đến hoạt động kinh doanh của không ít doanh nghiệp bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn, thua lỗ. Do đó nhu cầu tạm dừng kinh doanh hoặc giải thể doanh nghiệp ngày một lớn, đây là sự lựa chọn tối ưu của các doanh nghiệp. Dịch vụ tại VLC hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, đóng cửa doanh nghiệp trong thời gian nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm nhất.

I. Tư vấn giải thể doanh nghiệp - hồ sơ và quy trình thực hiện

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

        Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo quyết định của các chủ sở hữu hoặc do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.
        Giải thể doanh nghiệp là một thủ tục hành chính do doanh nghiệp tiến hành. Doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện thủ tục giải thể nếu đảm bảo điều kiện tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm giải thể đủ để thanh toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

2. Quy trình giải thể doanh nghiệp và giấy tờ cần chuẩn bị

2.1 Quy trình giải thể doanh nghiệp

* Thời gian và các thủ tục cần thực hiện, doanh nghiệp có thể tham khảo sơ đồ sau:

* Lưu ý: Ngoài việc tư vấn giải thể Công ty, VLC đưa ra phương án tối ưu nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho Quý khách đó là: Bán Doanh nghiệp cho người khác.

2.1 Giấy tờ cần chuẩn bị

* Hồ sơ giải thể công ty VLC làm bao gồm những giấy tờ sau:

 • Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về nội dung giải thể công ty doanh nghiệp (Quy định đăng bố cáo được áp dụng từ 01/07/2015 theo luật doanh nghiệp mới).

II. Nội dung tư vấn giải thể doanh nghiệp

1. Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp của VLC

* Nội dung thực hiện thủ tục giải thể VLC hỗ trợ khách hàng bao gồm:

 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty cổ phần, TNHH, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân
 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty có yếu tố nước ngoài, cty có vốn nước ngoài, công ty nhà nước
 • Tư vấn thủ tục giải thể giải thể các công ty trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

*  Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi giải thể công ty:

 • Tư vấn các trường hợp Giải thể công ty
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH/Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể công ty
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động
 • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

* VLC tư vấn chuyên sâu những nội dung liên quan tới giải thể doanh nghiệp như sau:           

 • Tư vấn nguyên nhân, điều kiện thực hiện giải thể công ty;
 • Tư vấn thời gian, thủ tục, chi phí thực hiện giải thể công ty;
 • Tư vấn quyền, nghĩa vụ của thành viên trong công ty;
 • Tư vấn cách thức thanh lý tài sản, xử lý các vấn đề liên quan đến người lao động, chủ nợ, bên thứ ba có liên quan;
 • Tư vấn cách thức xử lý các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, kế toán;
 • Tư vấn tái cơ cấu công ty như: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

2. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp được tiến hành theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp.
Gồm các nội dung sau: Tên, địa chỉ trụ sở chính của DN; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh; Họ, tên, chữ ký người đại diện theo pháp luật.

Bước 2: Thông báo và đăng ký giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị giải thể

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật gửi bộ hồ sơ đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, bao gồm các nội dung sau:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Lưu ý: Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Kinh nghiệm - chất lượng của VLC

Việc giải thể công ty không những dẫn đến hệ quả chấm dứt hoạt động của chủ thể kinh doanh mà còn ảnh hưởng tới quyền, nghĩa vụ của các chủ thể khác như: người lao động, đối tác của doanh nghiệp, chủ nợ…Do đó, VLC với nhiều kinh nghiệm trong quá trình giải thể, nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan tự hào là người bạn đồng hành của quý doanh nghiệp trong việc xử lý hồ sơ giải thể.
Đặc biệt VLC với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, tràn đầy nhiệt huyết sẽ cung cấp cho quý công ty một giải pháp toàn diện, hữu ích. Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành thủ tục giải thể, bảo đảm quyền lợi của thành viên công ty cũng như các bên liên quan, VLC còn hứa hẹn mang đến những phương án tái tổ chức hoạt động kinh doanh khi khách hàng có nhu cầu nhằm đảm bảo lợi ích tối đa của Quý khách hàng.


Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong quy trình giải thể doanh nghiệp, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu!
Đến với
VLC Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.