VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Tư vấn thủ tục niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán

Tư vấn thủ tục niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán

Tư vấn thủ tục niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán cho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

Trường hợp của DN, VLC tư vấn như sau:
Theo quy định của pháp luật về Chứng khoán hiện hành, điều kiện để DN được chào bán chứng khoán ra công chứng (niêm yết lên sàn chứng khoán) như sau:
Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Điều kiện niêm yết cổ phiếu:

a) Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết); tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính;

c) Công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan;

d) Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất ba trăm (300) cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại điện nắm giữ;

e) Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

Như vậy, một trong những điều kiện để niêm yết là “Có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần”, tuy nhiên hiện nay DN vẫn là Cty TNHH, do dó phải chuyển loại hình sang Cty CP và sau 02 năm thì mới thực hiện thủ tục niêm yết chứng khoán. 


Ngoài ra, do việc niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán cần có sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn chức khoán được phép, do vậy trong trường hợp này, VLC có thể thực hiện tư vấn, đánh giá hồ sơ của DN, tư vấn quy định về pháp luật, hỗ trợ DN chuẩn bị hồ sơ, tìm đơn vị có chuyên môn về chứng khoán để thực hiện hồ sơ niêm yết chứng khoán, tư vấn đối ứng về các yêu cầu mà đơn vị thực hiện niêm yết đưa ra.
 

Trên đây là ý kiến tư vấn tham khảo. 
Trân trọng!

Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.