VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Xin cấp mới giấy phép lao động

Xin cấp mới giấy phép lao động

Người nước ngoài trước khi làm việc tại Việt Nam phải xin cấp mới giấy phép lao động. Giấy phép lao động là giấy tờ do cơ quan Việt Nam có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài khi họ đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam.

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, VLC đã thực hiện xin cấp mới một số lượng lớn Giấy phép lao động cho người nước ngoài thành công, phục vụ tối đa nhu cầu của lao động nước ngoài khi lưu trú tại Việt Nam. VLC cam kết cung cấp cho quý khách dịch vụ xin cấp giấy phép lao động với mức chi phí thấp và quý khách sẽ nhận được giấy phép lao động nhanh chóng.

1. Các tư vấn quan trọng của VLC

- Tư vấn xin cấp mới giấy phép lao động, gia hạn và cấp lại giấy phép lao động.
- Tư vấn điều kiện, thủ tục để được xin cấp mới giấy phép lao động; lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động.
- Tư vấn xin giấy phép lao động đối với Văn phòng đại diện.
- Tư vấn hồ sơ khám sức khỏe, xác nhận kinh nghiệm, lý lịch tư pháp Việt Nam khi xin giấy phép lao động.
- Tư vấn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
- Tư vấn thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại.
- Tư vấn về các bệnh viện được chấp thuận khám sức khỏe để cấp giấy phép lao động.
- Tư vấn các trường hợp cấp lại giấy phép lao động: bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, hộ chiếu, địa điểm làm việc, hết hạn.
- Tư vấn trường hợp người nước ngoài đã có giấy phép lao động và tiếp tục làm việc cùng công ty hoặc chuyển sang công ty mới.
- Tư vấn soạn thảo giải trình đề nghị tuyển dụng người lao động nước ngoài gửi UBND cấp tỉnh, thành phố và đại diện khách hàng nộp công văn giải trình.
- Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng các giấy tờ cần thiết.
- Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương binh Xã hội
- Tư vấn trường hợp khẩn (làm nhanh) giấy phép lao động.

2. Giấy tờ cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động

- Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau:

STTTên Hồ SơSố lượngQuy cách
1Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư1Bản sao y không quá 03 tháng
2Lý lịch tư pháp của người NN làm tại nước ngoài1Bản chính – Có thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp (phải có hợp pháp hóa lãnh sự).
3Bằng Đại học và
Giấy chứng nhận 05 năm kinh nghiệm
2Bản chính Hợp pháp hóa lãnh sự
(VLC cung cấp mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm)
4Ảnh 4x6
(đầu để trần, không đeo kiếng, mắt nhìn thẳng, phông trắng)
6Khách hàng cung cấp
5Hộ Chiếu của người xin giấy phép lao động2Bản sao y không quá 03 tháng (nguyên cuốn bao gồm cả trang trắng)
6Lý Lịch Tư Pháp tại TP. HCM1Bản chính (VLC hỗ trợ thực hiện)
7Khám Sức Khỏe  (VLC hỗ trợ thực hiện)
8Lệ Phí Sở Lao Động  (VLC hỗ trợ thực hiện)
    

3. Giấy tờ cần chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

3. 1. Trường hợp 1: Gia hạn giấy phép lao động (do hết hạn)

STTTên Hồ SơSố lượngQuy cách
1Giấy phép đăng ký kinh doanh1Bản sao y công chứng không quá 03 tháng
2Hợp đồng lao động (đối với trưởng văn phòng thì cung cấp quyết định bổ nhiệm)1Bản sao y công chứng không quá 03 tháng
3Giấy phép lao động đã được cấp còn hạn1Bản chính
4Hộ Chiếu của người xin giấy phép lao động1Bản sao y công chứng không quá 03 tháng (nguyên cuốn bao gồm cả trang trắng)
5ảnh 4x6 (đầu để trần, không đeo kiếng, mắt nhìn thẳng, phông trắng)5Khách hàng cung cấp
6Bằng cấp (Bằng nghề, bằng cao đẳng hoặc đại học) và Giấy chứng nhận 03 năm kinh nghiệm2Bản chính Hợp pháp hóa lãnh sự. (Cung cấp bản mới hoặc bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự lúc thực hiện thủ tục cấp mới)
7Khám Sức Khỏe  (VLC hỗ trợ thực hiện)
8Lệ Phí Sở Lao Động  (VLC hỗ trợ thực hiện)

- Thời gian thực hiện: 25-30 ngày làm việc
- Trường hợp khách hàng đã có một trong các giấy tờ ở trên thì Hợp đồng sẽ không tính phí thực hiện loại giấy tờ đó.
- Thời gian thực hiện:
+ Xin Công văn chấp thuận: 20 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng cung cấp đủ thông tin cho VLC soạn hồ sơ
+ Xin Giấy phép lao động: 5-10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (sau khi có văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài).

3.2 Trường hợp 2: Cấp lại Giấy phép lao động (do bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc).

STTTên Hồ SơSố lượngQuy cách
1Hợp đồng lao động1Bản sao
2Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất)1Bản chính
3Hộ Chiếu của người xin GPLĐ1Bản sao y không quá 03 tháng (nguyên cuốn bao gồm cả trang trắng)
4ảnh 4x6 (đầu để trần, không đeo kiếng, mắt nhìn thẳng, phông trắng)3Khách hàng cung cấp
- Thời gian thực hiện:  15 - 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

3.3 Trường hợp 3: Cấp thêm giấy phép lao động (do người nước ngoài làm thêm tại công ty khác).

STTTên Hồ SơSố lượngQuy cách
1Giấy phép đăng ký kinh doanh1Bản sao y công chứng không quá 03 tháng
2Giấy phép lao động đã được cấp còn hạn1Bản chính
3Hộ Chiếu của người xin GPLĐ1Bản sao y công chứng không quá 03 tháng (nguyên cuốn bao gồm cả trang trắng)
4ảnh 4x6 (đầu để trần, không đeo kiếng, mắt nhìn thẳng, phông trắng)5Khách hàng cung cấp
5Bằng cấp (Bằng nghề, bằng cao đẳng hoặc đại học) và
Giấy chứng nhận 03 năm kinh nghiệm
2Bản chính Hợp pháp hóa lãnh sự. (Cung cấp bản mới hoặc bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự lúc thực hiện thủ tục cấp mới)
6Lý Lịch Tư Pháp tại TP. HCM1Bản chính (VLC hỗ trợ thực hiện)
7Khám Sức Khỏe  (VLC hỗ trợ thực hiện)
8Lệ Phí Sở Lao Động  (VLC hỗ trợ thực hiện)

- Thời gian thực hiện: 30-35 ngày làm việc

4. Lưu ý khi xin cấp mới giấy phép lao động

- Thời hạn hiệu lực của giấy phép lao động là 2 năm.
- Trường hợp Giấy phép lao động đã hết hạn thì phải xin cấp mới lại giấy phép.
- Trước ít nhất 45 ngày kể từ ngày hết hạn giấy phép lao động thì phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn.
- Giấy phép công ty thuộc tỉnh nào thì xin giấy phép lao động tại tỉnh đó.
- Phí VLC thực hiện chưa bao gồm VAT, phí dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự.
- Văn bản do nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng theo quy định pháp luật Việt Nam, các bản sao chứng thực không quá 6 tháng.
- Trường hợp người xin giấy phép lao động đã có giấy phép lao động còn hiệu lực ở doanh nghiệp khác trước đây thì báo VLC để VLC gửi ý kiến tư vấn chi tiết.
- Lý lịch tư pháp của người nước ngoài tại Việt Nam: Trường hợp người nước ngoài chưa tạm trú đủ 6 tháng tại Việt Nam thì không cần xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam
- Thời gian giấy phép lao động cấp lại, gia hạn phụ thuộc vào thời gian làm việc tiếp theo của người lao động, không vượt quá 24 tháng.


Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề về xin cấp mới giấy phép lao động hoặc gia hạn giấy phép lao động, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu!
Đến với
 VLC  Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.