VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

 • Được hỗ trợ bởi Dịch
Giải pháp hữu ích và quy trình đăng ký bảo hộ độc quyền

Giải pháp hữu ích và quy trình đăng ký bảo hộ độc quyền

 

1. Sự cần thiết của việc đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

Việc tạo ra một giải pháp hữu ích là một quá trình phức tạp, không hề đơn giản, nó đòi hỏi phải có sự đầu tư về thời gian, công sức và tiền bạc. Do vậy ngay sau khi tạo ra thành công giải pháp hữu ích việc phải làm tiếp theo là xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sáng chế đó, tránh sự ăn cắp của chủ thể khác.

Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích là căn cứ để xác lập quyền sở hữu và độc quyền đối với mỗi phát minh mới của con người. Giải pháp hữu ích sau khi thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sẽ nhận được sự công nhận và bảo hộ của nhà nước.
 Đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho chủ sở hữu của sáng chế như tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, tiết kiệm nhiên liệu từ việc khai thác giải pháp hữu ích, chuyển quyền sử dụng hoặc bán các giải pháp hữu ích cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Giấy tờ bổ sung và quy trình đăng ký bảo hộ

2.1 Tài liệu cần cung cấp

 • Tên giải pháp hữu ích
 • Mô tả kỹ thuật vắn tắt, các hình vẽ, sơ đồ (nếu có);
 • Những giải pháp kỹ thuật đã biết trước khi có Sáng chế, những nhược điểm và hạn chế;
 • Một số trường hợp áp dụng cụ thể để chứng minh tính hiệu quả;
 • Thông tin của chủ sở hữu sáng chế
 • Thông tin tác giả/đồng tác giả

 

2.2 Quy trình đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

 • Thẩm định hình thức đơn: việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn
 • Công bố đơn hợp lệ:  Cục Sở hữu trí tuệ công bố sáng chế trên Công báo sở hữu công nghiệp đối với những đơn hợp lệ về hình thức.
 • Yêu cầu thẩm định nội dung:
 • Thẩm định nội dung đơn: Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng.

 

3. Giải pháp hữu ích và điều kiện bảo hộ

3.1 Giải pháp hữu ích là gì?

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên. Giải pháp hữu ích phải do hoạt động lao động sáng tạo của con người chứ không phải sản phẩm của tự nhiên.

Giải pháp hữu ích là sản phẩm dưới dạng một kết cấu như máy móc, thiết bị, linh kiện, dụng cụ, hoặc dưới dạng một chất như vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm… Ngoài ra, giải pháp hữu ích có thể là quy trình như quy trình công nghệ, phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, sản xuất, chế tạo...

Như vậy, giải pháp hữu ích có thể hiểu là một dạng của sáng chế tuy nhiên điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ đơn giản hơn.

3.2 Điều kiện bảo hộ

a. Các đối tượng không được đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

 • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
 • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
 • Cách thức thể hiện thông tin;
 •  Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
 • Giống thực vật, giống động vật;
 • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
 • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

 

b. Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích

Để được đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích phải đảm bảo hai điều kiện sau:

- Thứ nhất: có tính mới;
- Thứ hai: có khả năng áp dụng công nghiệp.

 

Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu!
Đến với
 VLC  Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.