VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Sáng chế và điều kiện đăng ký bảo hộ

Sáng chế và điều kiện đăng ký bảo hộ

Quý khách có nhu cấu đăng ký bảo hộ sáng chế vui lòng liên hệ VLC để được tư vấn và thực hiện bảo hộ sáng chế, bảo vệ thành quả lao động sáng tạo cho quý khách hàng.

1. Sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế phải do hoạt động lao động sáng tạo của con người chứ không phải sản phẩm của tự nhiên. Sáng chế là sản phẩm dưới dạng một kết cấu như máy móc, thiết bị, linh kiện, dụng cụ, hoặc dưới dạng một chất như vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm… Ngoài ra, sáng chế có thể là quy trình như quy trình công nghệ, phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, sản xuất, chế tạo...

2. Điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế

2.1 Các đối tượng không được đăng ký bảo hộ sáng chế

  • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
  • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
  • Cách thức thể hiện thông tin;
  • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
  • Giống thực vật, giống động vật;
  • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
  • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

2.2 Điều kiện bảo hộ

Để một sáng chế được cấp bằng độc quyền sáng chế thì sáng chế ấy phải đáp ứng các điều kiện sau: có tính mới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp.

a. Tính mới của sáng chế

Tính mới của sáng chế nhằm tránh việc bảo hộ cho những công nghệ phổ biến trên thế giới. Một sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.
Tính mới có nghĩa là không trùng với những giải pháp kỹ thuật đã được nộp đơn đăng ký hoặc đang được bảo hộ. Để đánh giá tính mới phải tiến hành so sánh các dấu hiệu, đặc điểm cơ bản của giải pháp kỹ thuật đó với các dấu hiệu của giải pháp kỹ thuật đối chứng mang tính chất tương tự.
Hai giải pháp kỹ thuật được coi là trùng nhau khi có tất cả các dấu hiệu, đặc điểm cơ bản trùng nhau hoặc tương đương, thay thế được cho nhau. Hai giải pháp được coi là tương tự khi có phần lớn các dấu hiệu cơ bản trùng nhau hoặc tương đương nhau.

b. Trình độ sáng tạo của sáng chế

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.
Sáng tạo được hiểu là kết quả của ý tưởng nhưng không phải nảy sinh một cách hiển nhiên từ trình độ kỹ thuật trung bình.

c. Khả năng áp dụng công nghiệp

Một yêu cầu nữa đặt ra với hồ sơ sáng chế muốn được bảo hộ là khả năng áp dụng công nghiệp. Cụ thể, sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Giải pháp kỹ thuật được coi là có thể thực hiện được nếu các thông tin về bản chất của giải pháp cùng với các chỉ dẫn về điều kiện kỹ thuật cần thiết được trình bày một cách rõ ràng, đầy đủ đến mức cho phép người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể tạo ra, sản xuất ra hoặc có thể sử dụng, khai thác hoặc thực hiện giải pháp nêu trên có thể lặp đi lặp lại với kết quả giống nhau và giống với kết quả nêu trong bản mô tả sáng chế, không bị phụ thuộc bởi yếu tố may rủi, lúc cho kết quả này lúc lại cho kết quả khác.

Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề sáng chế, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu!
Đến với
VLC Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.