VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

 • Được hỗ trợ bởi Dịch
Thay đổi thành viên, cổ đông công ty, người đứng đầu chi nhánh

Thay đổi thành viên, cổ đông công ty, người đứng đầu chi nhánh

Thay đổi thành viên/cổ đông công ty, người đứng đầu chi nhánh là một trong những yêu cầu phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động liên quan đến nội dung đăng ký kinh doanh, nhằm giải quyết nhu cầu về huy động vốn và chuyển nhượng vốn của thành viên/cổ đông công ty. VLC chuyên tư vấn và thực hiện các nội dung thay đổi này một cách nhanh chóng, hiệu quả.

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông công ty

Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty, thay đổi cổ đông, Quý khách cần có:
- Thông báo thay đổi thành viên cổ đông công ty
- Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty, hội đồng thành viên
- Danh sách cổ đông sáng lập/thành viên
- Bản sao chứng minh nhân dân thành viên/cổ đông mới là cá nhân hoặc các văn bản xác định tư cách pháp nhân và quyết định uỷ quyền đại diện phần vốn góp và chứng thực cá nhân người đại diện phần vốn góp của cổ đông mới là pháp nhân.
- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đứng đầu:

Để thay đổi người đứng đầu cần phải có những giấy tờ sau:
- Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh
- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
- Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh
- Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần) về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh
- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

3. Quy trình thực hiện:

Quy trình thực hiện gồm có 2 bước sau:
Bước 1: Doanh nghiệp cung cấp thông tin thành viên/cổ đông mới hoặc thông tin người đứng đầu chi nhánh mà Doanh nghiệp muốn thay đổi
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư
Thời gian thực hiện: 5-7 ngày làm việc

4. Nội dung tư vấn liên quan đến việc thay đổi thành viên, cổ đông công ty, người đứng đầu chi nhánh:

 • Tư vấn những quy định, thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông, người đứng đầu chi nhánh, VPĐD, ĐDKD.
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục bổ sung hoặc rút thành viên công ty/cổ đông.
 • Tư vấn thay đổi thông tin thành viên/cổ đông/người đại diện pháp luật/người đứng đầu
 • Tư vấn thay đổi thành viên do không góp đủ, góp đúng vốn, là tổ chức.
 • Tư vấn mua cổ phần, chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài.
 • Tư vấn về tỉ lệ vốn góp, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế vốn góp/cổ phần.
 • Tư vấn lập chi nhánh, VPĐD, ĐDKD mới
 • Tư vấn báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh, VPĐD
 • Tư vấn chuyển đổi chi nhánh hạch toán độc lập sang phụ thuộc và ngược lại
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan.
 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ khách hàng cung cấp.
 • Tư vấn thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân Công ty TNHH, Công ty cổ phần
 • Tư vấn trường hợp người nước ngoài chuyển nhượng vốn phải đóng thuế
 • Tư vấn trường hợp đóng thuê do việc tặng cho - thừa kế vốn góp/cổ phần

 

Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề thay đổi thành viên/cổ đông công ty, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với
 VLC  Quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.