VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu nước ngoài muốn xây dựng dự án tại Việt Nam phải được cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu. Hiện nay Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư 14/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng là hai văn bản pháp luật điều chỉnh quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

VLC đã và đang “gỡ rối” các thủ tục pháp lý cho nhiều nhà thầu nước ngoài muốn thực hiện các dự án bất động sản tại Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp dịch tư vấn và xin cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài nhanh chóng và hiệu quả.

1. Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động xây dựng

- Nhà thầu nước ngoài phải công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng theo phân cấp.
Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo điều kiện đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu.

- Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư;

+ Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

- Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

2. Hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng;

- Văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;

- Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;

- Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến công việc nhận thầu và báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất trong trường hợp gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng quy định pháp luật về đấu thầu;

- Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);

- Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư 14/2016/TT-BXD);

- Quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Lưu ý:

- Đơn đề nghị phải được lập bằng tiếng Việt;
- Giấp phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Các giấy tờ phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng, chứng thực.

3. Quy trình cấp giấy phép hoạt động xây dựng

- Trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét và yêu cầu bổ sung, sửa chữa nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa phù hợp; đồng thời ra hướng dẫn bằng văn bản.

- Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép sẽ và xem xét và cấp Giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoặc từ chối cấp và nêu rõ lý do.

4. Các tư vấn quan trọng của VLC

Tư vấn điều kiện để được cấp Giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
Tư vấn các thủ tục làm xin cấp Giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng liên danh giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu Việt Nam;
Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến cấp Giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
Hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng để được cấp Giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Dịch thuật tài liệu phục vụ cho việc cấp Giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
Đăng ký và xin cấp con dấu Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài.

 

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với
VLC Quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài trước