VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Việt Nam liên quan đến thành lập công ty có vốn nước ngoài, hỗ trợ nhà đầu tư trong từng hoạt động. Với nhiều năm kinh nghiệm, VLC trân trọng giới thiệu dịch vụ pháp lý, tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam một cách nhanh chóng, uy tín và chất lượng.

1. Tư vấn quan trọng của VLC

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam.
- Tư vấn, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn cũng như phân tích các tác động tích cực của rủi ro trong từng dự án đối với nhà đầu tư.
- Tư vấn lựa chọn loại hình công ty để góp vốn phù hợp với mục đích và khả năng của nhà đầu tư.
- Tư vấn các điều kiện hợp pháp để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam.
- Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết, đại diện khách hàng nộp và nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền.

2. Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam   

- Tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty Việt Nam không hạn chế trừ các trường hợp:

  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước.

3. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam 

- Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
- Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
- Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
- Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác.

4. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam 

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

5. Các trường hợp góp vốn vào công ty Việt Nam

Góp vốn vào công ty 100% vốn Việt NamGóp vốn vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính:

+ Nếu đáp ứng điều kiện: được thay đổi cổ đông/thành viên.

+ Không đủ điều kiện: Sở ra thông báo và nêu rõ lý do.

- Thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

- Tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; làm dấu pháp nhân mới (Nếu đã tách thì bỏ qua bước này).

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Lưu ý: Bắt buộc phải mở tài khoản tại một ngân hàng Việt Nam, có thể được mở bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch tại Việt Nam.

Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề góp vốn vào công ty Việt Nam, các chuyên gia của V.L.C sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

Xem chi tiết nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Xem chi tiết giấy chứng nhận đầu tư

Xem chi tiết 2 phương án đầu tư

 VLC  - Chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với
VLC Quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài trước Bài sau