VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Quy trình tư vấn thành lập công ty vốn Việt Nam

Quy trình tư vấn thành lập công ty vốn Việt Nam

Việc thành lập công ty hiện nay rất thuận lợi, chỉ cần có chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) thành viên góp vốn bản sao y công chứng mới nhất không quá 03 tháng.

VLC gửi đến Quý khách bảng giá các gói dịch vụ của cty VLC từ hoàn chỉnh đến đơn giản, Quý khách chọn theo nhu cầu của Doanh nghiệp. Ngoài gói hoàn chỉnh, tất cả gói còn lại những công việc nào không có trong gói Quý khách phải thực hiện ngay.

Đến với VLC Quý khách không đi lại, không đợi chờ và được tư vấn phục vụ tận nơi. VLC có thể xử lý hồ sơ khó, hồ sơ nhanh và hồ sơ ở các tỉnh. VLC chuyên thực hiện thành lập Công ty, xin giấy phép con và các dịch vụ khác: Vệ sinh an toàn thực phẩm, Công bố chất lượng, Đăng ký nhãn hiệu, Đăng ký mã vạch, Du lịch, Môi trường,  PCCC, Tiêu chuẩn sao, Dược phẩm, In ấn, Tạm trú, Visa, Tư vấn hợp đồng, Dịch vụ luật sư, Đưa người nước ngoài vào cty Việt Nam, Đầu tư nước ngoài, Sản xuất phim, Bảo vệ.

I. Các gói dịch vụ thành lập công ty vốn Việt Nam

STTNội dung công việcGhi chúThời gian – Quy trình thực hiện
(ngày làm việc)
Gói 1 Hoàn chỉnh1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp
2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế
3/ Làm thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm lệ phí nhà in)
4/ Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm

- Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
- Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:
    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn
- Thực hiện mở tài khoản ngân hàng
- Nộp tờ khai môn bài
- Lập sổ thành viên, sổ cổ đông
- Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí:  4.000.000

Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
1/ Hoàn chỉnh hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh : 03 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
2/ Làm dấu 01 ngày tính từ ngày có Giấy phép

3/ Hồ sơ khai thuế ban đầu + Mở tài khoản ngân hàng 03 ngày tính từ ngày nhận dấu.

4/ Làm thông báo áp dụng tính thuế khấu trừ (mẫu 06-GTGT) 05 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ khai thuế.
5/ Nhận công văn chấp thuận in hóa đơn GTGT (mẫu 3.14) 05 ngày tính từ ngày nhận thông báo áp dụng tính thuế khấu trừ.

6/ Làm thông báo được phát hành hóa đơn 07 ngày kể từ ngày nhận công văn chấp thuận in hóa đơn.
 
** Thời gian (TG) thực hiện: là ngày làm việc, tính từ ngày Bên A thanh toán lần 1, ký hồ sơ, bổ sung đủ giấy tờ hợp lệ để bên B đi nộp hồ sơ có biên nhận
(Thời gian không tính trong Hợp đồng: ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ, ngày nghỉ của nhà nước, TG soạn, chuyển và chờ hồ sơ ký, do bên A chậm trễ đến hoặc bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của Bên B, TG điều chỉnh giấy phép, các giấy tờ khác do cơ quan chức năng sai sót hoặc thay đổi biểu mẫu, TG chờ cơ quan nhà nước thẩm tra hoặc hỏi ý kiến cấp trên, TG tạm ngưng cấp phép (nếu có).

 
Tổng thời gian thực hiện đến khi DN có hóa đơn : 15 – 25 ngày làm việc.
Gói 21/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp
2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế
3/ Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm

- Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
- Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:
    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn
- Thực hiện mở tài khoản ngân hàng
- Nộp tờ khai môn bài.
- Lập sổ thành viên, sổ cổ đông
- Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí:   3.600.000
(Không bao gồm thủ tục làm thông báo phát hành hóa đơn)

Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
Gói 31/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp

2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

3/ Làm thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm lệ phí nhà in)
- Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
- Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:
    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn
- Thực hiện mở tài khoản ngân hàng
- Nộp tờ khai môn bài.
- Lập sổ thành viên, sổ cổ đông
- Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí: 3.000.000(Không bao gồm thủ tục đăng ký token)
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
Gói 41/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp

2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế
- Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
- Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:
    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn
- Thực hiện mở tài khoản ngân hàng
- Nộp tờ khai môn bài.
- Lập sổ thành viên, sổ cổ đông
- Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí: 2.200.000
(Không bao gồm thủ tục đăng ký token và làm thông báo phát hành hóa đơn)

Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
Gói 5 Đơn giản1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp
- Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
- Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí:  1.700.000
(Không bao gồm thủ tục thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế, đăng ký token và làm thông báo phát hành hóa đơn)

Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
Gói 6 Siêu rẻ1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Mã số doanh nghiệp
Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí:  1.000.000
(Không bao gồm thủ tục khắc dấu tròn, thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế, đăng ký token và làm thông báo phát hành hóa đơn)

Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử.

II. Thông tin quan trọng cần thiết trong quá trình thành lập doanh nghiệp

VLC gửi đến Quý khách những thông tin quan trọng để Quý khách tham khảo quyết định thành lập:

1. Tên Công Ty ……………………………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch ……………………………………………………………………………………………………………
Tên viết tắt (phải liên quan tên cty / tên giao dịch) ………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………………………………………….

* Lưu ý: Hiện nay, Sở KH – ĐT đang tạm ngưng cấp phép nếu địa chỉ cty đặt tại chung cư. Nếu trụ sở cty ở địa chỉ A mà DN kinh doanh, giao dịch tại địa chỉ B, C, D… thì phải xin giấy phép chi nhánh, ĐĐKD hoặc văn phòng đại diện tại địa chỉ đó.
                     o Chi nhánh                       o Văn Phòng Đại Diện                    o Địa điểm kinh doanh
 Để hoàn chỉnh hồ sơ thuế lưu ý: Nếu đặt địa chỉ cty tại nhà phố DN cần làm giấy thỏa thuận sử dụng mặt bằng ký tay với chủ nhà, trường hợp đặt trụ sở tại cao ốc văn phòng DN phải cung cấp hợp đồng thuê trụ sở với chủ đầu tư tòa nhà.
    Địa chỉ chi nhánh, VPĐD hoặc ĐĐKD: ………………………………………………………………………………….
    Điện thoại liên lạc cv : ………………………………….Email liên lạc : ………………………………………………...
    Điện thoại ghi vào giấy phép (nên lấy ĐT bàn để tránh bị quảng cáo làm phiền) : ………………………………………

3. Vốn điều lệ (Tự kê khai không cần chứng minh khi nộp hồ sơ thành lập. Xem các lưu ý phía dưới) : ……………………

  • Vốn điều lệ liên quan đến thuế môn bài. Quy định về lệ phí môn bài như sau: Vốn từ 10 tỷ trở xuống: đóng môn bài 2.000.000/ năm, vốn trên 10 tỷ: 3.000.000/ năm, Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 1.000.000/ năm. Nếu ngày cấp trên giấy phép từ 01/01 ð 31/06: thuế môn bài đóng cả năm, ngày cấp giấy phép từ 01/07 -> 31/12: thuế môn bài đóng nửa năm.
  • Vốn càng cao thì trách nhiệm DN càng lớn, tăng vốn dễ, giảm vốn rất khó.
  • Theo nghị định số 222/2013/NĐ-CP về việc góp vốn có hiệu lực từ ngày 01/03/2014: yêu cầu doanh nghiệp không được góp vốn  bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn. Hiện nay, các cơ quan chức năng chưa yêu cầu cung cấp chứng từ góp vốn qua ngân hàng trong hồ sơ, tuy nhiên doanh nghiệp nên thực hiện việc góp vốn hoặc chuyển vốn qua ngân hàng để tránh những vi phạm có thể bị phạt về sau.

4. Tất cả ngành nghề hoạt động và quy trình kinh doanh (quý khách kê ra các ngành mong muốn, V.L.C sẽ tư vấn và sắp xếp theo QĐ 337 và QĐ 10. Quý khách có thể trình bày những mục tiêu, định hướng, nhu cầu theo nguyện vọng để V.L.C thấu hiểu và tư vấn xuyên suốt các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, giấy phép con, … giúp DN tiết kiệm được thời gian chi phí và hoạt động hiệu quả theo đúng pháp luật) : ……………………………………………………………......................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

 

* Ngành hoạt động chính (Sở KHĐT yêu cầu ghi 01 ngành đặc trưng (chính) trên giấy phép , các ngành còn lại vẫn hoạt động bình thường không phân biệt chính phụ) : …………………………………………….......................................................

* Lưu ý : Nếu Doanh nghiệp (DN) hoạt động các ngành nghề sau, cần phải xin giấy phép con : Kinh doanh ăn uống, sản xuất thực phẩm (Giấy chứng nhận VSATTP), kinh doanh vận tải (Giấy phép vận tải, phù hiệu), du lịch (Giấy phép lữ hành nội địa, quốc tế), dịch vụ y tế (Giấy phép GDP, GPP), giáo dục (giấy phép trung tâm ngoại ngữ, mầm non, dạy nghề...), du học (Giấy phép tư vấn du học), sản xuất phim (Giấy phép Cục Điện Ảnh), dịch vụ bảo vệ (Giấy phép ANTT…); Một số DN khi hoạt động phải xin thêm giấy PCCC và cam kết bảo vệ môi trường.
- Ngành kinh doanh bất động sản yêu cầu vốn pháp định 20 tỷ đồng (khách hàng chỉ đăng ký mà không cần chứng minh vốn khi hoạt động), ngành dịch vụ bảo về yêu cầu vốn pháp định 2 tỷ (khách hàng chỉ đăng ký mà không cần chứng minh vốn khi thành lập);
- Các ngành nghề phải hoạt động theo chứng chỉ, khách hàng không phải cung cấp chứng chỉ tại thời điểm thành lập.
Nếu DN cần tham khảo hoặc tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ: Email : luatsu@vlcvn.com; Điện thoại: 0918 01 22 55 – 08. 38 335 896 (xin số 35) gặp Mr.Lương và cộng sự.

5. Danh sách thành viên  góp vốn

Thành viên thứ 1:
Họ và tên : ................................................................ Dân tộc : ............... Ngày sinh : ……………..Vốn :..........................
CMND   : ...................... …….. Ngày cấp:............ Nơi cấp : ........................................  Nam/nữ :......................................
Hộ khẩu :.............................................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại : ...................................................................................................................................................................

Thành viên thứ 2:

Họ và tên : ................................................................ Dân tộc : ............... Ngày sinh : ……………..Vốn :..........................
CMND   : ...................... …….. Ngày cấp:............ Nơi cấp : ........................................  Nam/nữ :......................................
Hộ khẩu :.............................................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại : ...................................................................................................................................................................

Thành viên thứ 3:

Họ và tên : ................................................................ Dân tộc : ............... Ngày sinh : ……………..Vốn :..........................
CMND   : ...................... …….. Ngày cấp:............ Nơi cấp : ........................................  Nam/nữ :......................................
Hộ khẩu :.............................................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại : ...................................................................................................................................................................

Thành viên thứ 4:

Họ và tên : ................................................................ Dân tộc : ............... Ngày sinh : ……………..Vốn :..........................
CMND   : ...................... …….. Ngày cấp:............ Nơi cấp : ........................................  Nam/nữ :......................................
Hộ khẩu :.............................................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại : ...................................................................................................................................................................

Thành viên thứ 5:

Họ và tên : ................................................................ Dân tộc : ............... Ngày sinh : ……………..Vốn :..........................
CMND   : ...................... …….. Ngày cấp:............ Nơi cấp : ........................................  Nam/nữ :......................................
Hộ khẩu :.............................................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại : ...................................................................................................................................................................

Nếu TV l tổ chức thì bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Chứng minh nhân dân người đại diện sao y không quá 3 tháng. Cty TNHH từ 1 TV --> 50 TV, Cty CP tối thiểu phải có 3 TV.


Đại diện PL của cty : ……………………………… Chức danh:       Chủ Tịch          Tổng Giám Đốc         Giám Đốc   
 
Lưu ý : - Chủ tịch (HĐQT) của Công ty CP không nhất thiết là cổ đông góp vốn.
- Chủ tịch (HĐTV) của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải là thành viên góp vốn, hoặc đại diện của thành viên góp vốn nếu thành viên là tổ chức.
- Chủ tịch Công ty của Công ty TNHH 1 thành viên (do cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu) không nhất thiết phải là người có góp vốn. Đối với công ty TNHH một thành viên, pháp luật về doanh nghiệp quy định chủ sở hữu được quyền bổ nhiệm Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty có thể là đại diện theo pháp luật và kiêm nhiệm chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc.

****  Doanh nghiệp lưu ý: Ngay khi doanh nghiệp được cấp mã số doanh nghiệp trên hệ thống quốc gia, một số đơn vị quảng cáo sẽ gọi điện thoại/email hoặc các biện pháp tiếp cận khác để yêu cầu quý khách hàng mua các loại sách, báo, hoặc các tài liệu. Các đơn vị này còn mạo danh cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước khác để ép doanh nghiệp mua. VLC khẳng định cơ quan chức năng không bán bất kỳ tài liệu nào qua điện thoại/email; các tài liệu đó là không cần thiết và giá rất đắt. VLC khuyến cáo quý khàch hàng không mua và từ chối ngay. VLC cam kết hỗ trợ tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của DN.

Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề thành lập công ty - thành lập doanh nghiệp, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

Quý khách vui lòng xem thêm: Các tư vấn quan trọng sau khi thành lập doanh nghiệp

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.