VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Xin giấy phép kinh doanh rượu

Xin giấy phép kinh doanh rượu

Kinh doanh rượu là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để được hoạt động doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh rượu. VLC chuyên tư vấn và thực hiện xin giấy phép kinh doanh rượu cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả.

I. Xin Giấy phép phân phối - bán buôn - bán lẻ rượu tại cửa hàng

1. Hồ sơ cần chuẩn bị

Để xin giấy phép kinh doanh rượu, thương nhân cần phải có những giấy tờ sau:

STTTên giấy tờSố lượngQuy cách
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có ngành đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu)2 Sao y không quá 03 tháng
2 Giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có)2 Sao y không quá 03 tháng
3 Hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản  xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm  rượu;
 -  Giấy phép kinh doanh;
- Giấy phép bán buôn rượu.
2 Sao y không quá 03 tháng
4 Công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu sản xuất trong nước  và xuất khẩu2 Sao y không quá 03 tháng
5 Chủ quyền nhà hoặc hợp đồng thuê nhà có công chứng  với thời gian tối thiểu 1 năm.
Nhà phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150  m3 trở lên) và phải đảm bảo đủ điều kiện của kho chứa.
2 Sao y không quá 03 tháng
6 Giấy chứng nhận đăng ký xe/hoặc hợp đồng liên doanh/  hoặc hợp đồng thuê của 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở  lên.02/03 xe Sao y không quá 03 tháng
7 Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam  đồng trở lên.2 Bản chính
8 Liệt kê trang thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ  ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (nếu có)2 Bản chính
9 Bản cam kết phòng cháy chữa cháy2 Sao y không quá 03 tháng
10 Bản cam kết bảo vệ môi trường2 Sao y không quá 03 tháng
11 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành  nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh  doanh rượu)
 - Giấy chứng nhận mã số thuế,
 - Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh  doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ thống  phân phối sản phẩm rượu trên địa bàn từ 06 tỉnh trở lên  (tại địa bàn mỗi tỉnh phải có từ 03 doanh nghiệp bán buôn  sản phẩm rượu trở lên);
2 
12 Giấy chứng nhận tiêu chuẩn của các sản phẩm rượu dự  kiến kinh doanh:
 SP rượu trong nước: Sở Y tế hoặc TT Y Tế chứng nhận.
 - SP rượu nhập khẩu: Giấy CN tiêu chuẩn SP do Cục  ATVSTP –Bộ Y Tế chứng nhận
2 

* Hiện nay, đa số các ngành nghề đều không cần xin giấy phép con khi thành lập nhưng phải xin giấy phép con khi đăng ký hoạt động.
- Thời gian xin giấy phép kinh doanh rượu: 30 - 60 ngày làm việc.
- Thời hạn của giấy phép phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu là 05 năm.

2. Lưu ý

- Thương nhân phân phối, bán buôn rượu được: Nhập khẩu rượu; Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác (theo nội dung ghi trong giấy phép).
- Thương nhân phân phối, bán buôn rượu được: Bán rượu cho các thương nhân mua rượu để xuất khẩu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ (trên phạm vi được cấp phép) và trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ (tại các địa điểm được cấp phép).
- Thương nhân bán lẻ rượu được: Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu (theo nội dung ghi trong giấy phép).
- Thương nhân bán lẻ rượu được: Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua (tại các địa điểm theo nội dung ghi trong giấy phép).

II. Xin Giấy phép tiêu dùng rượu tại chỗ

1. Giấy tờ cần chuẩn bị

STTTÊN GIẤY TỜSỐ LƯỢNGQUY CÁCH
1Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) 2Bản sao y không quá 03 tháng
2Chủ quyền nhà hoặc Hợp đồng thuê/mượn chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.2Bản sao y không quá 03 tháng
3Hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.2Bản sao y không quá 03 tháng

2. Lưu ý

- Thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ được: Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu (theo nội dung ghi trong giấy phép).
- Thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ được: Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm bán hàng của thương nhân (theo nội dung ghi trong giấy phép).
Thời hạn của giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ là 05 năm.

III. Xin Giấy phép sản xuất rượu thủ công (Không nhằm mục đích bán cho doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp chế biến lại)

1. Giấy tờ cần chuẩn bị

STTTÊN GIẤY TỜSỐ LƯỢNGQUY CÁCH
1Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Có ngành sản xuất đồ uống có cồn, rượu)2Sao y không quá 03 tháng
2Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật)2Sao y không quá 03 tháng
3Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm2Sao y không quá 03 tháng
4Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất02/loạiDN cung cấp thông tin

2. Lưu ý

- Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.
- Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là 05 năm.
Thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh được phép:
+ Bán rượu do mình sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
+ Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh (đã được cấp phép) của thương nhân.


Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề xin Giấy phép kinh doanh rượu, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với
 VLC  Quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.