Khóa học kế toán thuế

Tổng quan về các sắc thuế

 • Thuế giá trị gia tăng (TGGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập các nhân (TNCN), lệ phí môn bài
 • Cập nhật các văn bản mới nhất về các sắc thuế
 • Ý nghĩa về các sắc thuế đối với ngân sách nhà nước và đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế.
 • Căn cứ tính thuế
 • Phương pháp tính thuế, kê khai và nộp thuế
 • Hàng hóa dịch vụ chịu thuế, hàng hóa dịch vụ không chịu thuế
 • Thu nhập chịu Thuế, thu nhập miễn thuế. Thu nhập tính thuế
 • Thuế suất phổ thông, ưu đãi, miễn giảm
 • Lỗ và cách chuyển lỗ
 • Đối tượng ưu đãi thuế, điều kiện ưu đãi
 • Thu nhập nhận được từ nước ngoài
 • Khấu trừ thuế, nguyên tắc và điều kiện
 • Hoàn thuế
Khoa hoc ke toan thue (2)

Hướng dẫn thực hành khai thuế trên phần mềm HTKK

 • Hóa đơn chứng từ, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ
 • Thực hành trên hóa đươn chứng từ thực tế
 • Giải thích mối liên quan các chỉ tiêu trên HTKK và các quy định hiện hành của các sắc thuế.
 • Hạch toán kế toán và thuế
 • Phân biệt rõ giữa quy định của kế toán và thuế
 • Thực hành khai bổ sung nếu có sai sót các kĩ thuật tích thuế

Nộp tờ khai, nộp thuế

 • Cách kết xuất và nộp tờ khai qua mạng
 • Nộp tiền thuế qua mạng
 • Chia sẻ kinh nghiệp thực tế liên quan đến các sắc thuế
Khoa hoc ke toan thue (3)

Thế mạnh của học viên khi tham gia khóa học tại VLC

 • Chứng từ thực hành phong phú, số liệu thực tế của gần 5000 khách hàng của VLC
 • Giảng viên nhiệt tình, cởi mở, đội ngũ trưởng phòng kế toán chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm thực tế
 • Bạn được cấp chứng nhận có kinh nghiệp 1 năm hoặc 2 năm tương ứng với kết quả học tập của các bạn
 • Cơ sở vật chất, thiết bị học tập hiện đại, giúp quá trình học tập thuận lợi
 • Cung cấp tài liệu học tập miễn phí
 • Bạn có hể được nhận làm việc tại VLC nếu như bạn thực hành tốt
Khoa hoc ke toan thue (4)
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second