Apply for a film production license

Ngành nghề kinh doanh sản xuất phim là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải xin Giấy phép đủ điều kiện hoạt động Sản xuất phim tại Cục Điện Ảnh, theo đúng quy định của pháp luật. VLC cung cấp dịch vụ xin Giấy phép đủ điều kiện hoạt động Sản xuất phim tại Cục Điện Ảnh theo đúng quy định hiện hành.

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau :

1.  TRƯỜNG HỢP CHƯA THÀNH LẬP CTY:

STT

Tên giấy tờ

Số lượng

Ghi chú

1.1

 CMND, hộ khẩu của người đại diện pháp luật

01

 Sao y công chứng không quá 3  tháng.

1.2

 Sơ yếu lý lịch của người đại diện pháp luật

01

 Bản chính có xác nhận ở Phường

1.3

 Giấy xác nhận của ngân hàng về tài khoản ký quỹ 01  tỷ

 Nếu nhờ VLC, phí dịch vụ: 25.000.000đ

01

 Xác nhận của Ngân hàng, Bản  chính(giải ngân sau khi nhận giấy  phép).

1.4

 Văn bản chứng minh kinh nghiệm của Giám đốc: -  Bằng cấp liên quan đến hoạt động SX Phim,

 - Hoặc xác nhận quá trình làm việc của đoàn làm phim  hoặc công ty SX phim có thương hiệu.

 Nếu nhờ VLC, phí dịch vụ: 15.000.000đ

01

 Bản chính

1.5

 Bộ hồ sơ đăng ký nộp sở thành lập công ty

01

 VLC soạn

2.  TRƯỜNG HỢP CTY ĐÃ THÀNH LẬP VÀ BỔ SUNG NGÀNH SẢN XUẤT PHIM:

STT

Tên giấy tờ

Số lượng

Ghi chú

2.1

 Giấy phép kinh doanh của công ty

02

 Bản sao y công chứng không quá  3 tháng

2.2

 CMND, hộ khẩu của người đại diện pháp luật

02

 Sao y công chứng không quá 3  tháng.

2.3

 Sơ yếu lý lịch của người đại diện pháp luật

02

 Bản chính có xác nhận ở Phường

2.4

 Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm gần nhất của  công ty (có thể nhờ VLC thực hiện).

 Nếu nhờ VLC, phí dịch vụ: 9.000.000đ

01

 Bản chính

2.5

 Xác nhận số dư tài khoản của Công ty 01 tỷ

 Nếu nhờ VLC, phí dịch vụ: 25.000.000đ

01

 Xác nhận của Ngân hàng, Bản  chính(giải ngân sau khi nhận giấy  phép).

2.6

 Văn bản chứng minh kinh nghiệm của Giám đốc: -  Bằng cấp liên quan đến hoạt động SX Phim,

 - Hoặc xác nhận quá trình làm việc của đoàn làm phim  hoặc công ty SX phim có thương hiệu.

 Nếu nhờ VLC, phí dịch vụ: 15.000.000đ

01

 Bản chính

* Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới:

   - Sơ yếu lý lịch  phải ghi hết đầy đủ thông tin ở các mục để tránh hồ sơ bị trả lại (VLC hướng dẫn).

   - Thời hạn hiệu lực tối đa của GCN đủ điều kiện sản xuất phim: Không quy định

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second