Apply for car badges

V.L.C trân trọng gửi đến quý khách dịch vụ xin Cấp phù hiệu “xe tải”; “xe công-ten-nơ”; “xe hợp đồng”; “Biển hiệu xe du lịch” để quý khách tham khảo.

XIN CẤP PHÙ HIỆU “XE TẢI”, “XE CONG-TEN-NƠ”; “XE HỢP ĐỒNG”; “BIỂN HIỆU XE DU LỊCH”

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau:

ĐỐI VỚI HỒ SƠ PHÙ HIỆU “XE TẢI”; “XE CÔNG-TEN-NƠ”; “XE HỢP ĐỒNG”:

- Giấy tờ cần cung cấp:

STT

 

TÊN GIẤY TỜ

 

Số lượng

Quy cách

01

Giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu

02

Bản sao có chứng thực

02

 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường  xe đề nghị cấp phù hiệu (giấy đăng kiểm)

02

Bản sao có chứng thực

03

- Hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với xã viên (nếu xe đăng ký thuộc sở hữu xã viên)

- Hợp đồng cho thuê tài chính (nếu là thuê tài chính)

- Hợp đồng thuê xe (thuê tài sản), giấy chứng nhận đăng ký có chức năng cho thuê xe, tài sản (nếu là xe của cá nhân, tổ chức khác)

02

Bản sao có chứng thực

04

Đối với trường hợp cấp lại phù hiệu phải kèm theo báo cáo: việc thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ đã đăng ký (đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký chất lượng dịch vụ), việc chấp hành biểu đồ chạy xe tuyến cố định của các phương tiện trong thời gian sử dụng phù hiệu, biển hiệu đã cấp.

01

Bản chính

05

Thông tin thiết bị giám sát hành trình: trang wed, tên đăng nhập, mật khẩu

01

Cung cấp thông tin

Thời gian thực hiện:    2-5    ngày làm việc

* Lưu ý: Trường hợp Doanh nghiệp đã kinh doanh Vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ thì phải nộp báo cáo kết quả vận chuyển hàng hóa các tháng từ khi được cấp phép đến thời điểm xin cấp phù hiệu.

ĐỐI VỚI HỒ SƠ CẤP “BIỂN HIỆU XE DU LỊCH”:

- Giấy tờ cần cung cấp:

STT

TÊN GIẤY TỜ

Số lượng

Quy cách

01

Giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch.

01

Bản sao có chứng thực

02

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

01

Bản sao có chứng thực

03

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc giấy đăng ký kinh doanh lữ hành.

01

Bản sao có chứng thực

04

Giấy đăng ký xe.

01

Bản sao có chứng thực

05

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

01

Bản sao có chứng thực

06

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện

01

Bản sao có chứng thực

- Báo giá và thời gian thực hiện

+ Thời gian thực hiện:   5-7   ngày làm việc

Mời quý khách xem thêm dịch vụ: Xin giấy phép kinh doanh vận tải

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second