Apply for transportation business license by car

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công ty bổ sung những giấy tờ sau:

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

Ghi chú

1

Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty(doanh nghiệp)  hoặc hợp tác xã

02

Bản sao có chứng thực

2

Bằng cấp của người điều hành vận tải

- Nếu bằng cấp là đại học thì ngành nghề nào cũng được

- Riêng bằng Trung cấp thì yêu cầu phải là ngành vận tải hoặc kỹ thuật.

02

Bản sao có chứng thực

3

Giấy xác nhận kinh nghiệm 03 năm điều hành vận tải  

01

Bản chính

4

Tên thiết bị giám sát hành trình, công ty cung cấp hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình (Nếu có)

 

 

- Thời gian thực hiện: 5-10 ngày làm việc.

II. LƯU Ý:

- Nếu không có bằng cấp của người điều hành vận tải (mục số 2) thì phí dịch vụ tăng thêm 2.000.000 VND (hai triệu đồng).

- Nếu không có giấy xác nhận kinh nghiệm của người điều hành vận tải (mục số 3) thì phí dịch vụ tăng thêm 2.500.000 VND (hai triệu năm trăm ngàn đồng)

- Doanh nghiệp phải xin Giấy phép KDVT tại Sở GTVT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Và được bán vé trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp chỉ thực hiện dịch vụ vận tải hành khách một tuyến cố định từ Tỉnh A (đặt trụ sở) đến Tỉnh B và chiều ngược lại. Thì tại địa điểm Tỉnh B doanh nghiệp có thể thành lập văn phòng đại diện để bán vé của doanh nghiệp.

- Trường hợp công ty thành lập chi nhánh tại Tỉnh khác với Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thì phải xin Giấy phép kinh doanh vận tải cho chi nhánh.

- Doanh nghiệp phải gắn thiết bị giám sát hành trình cho tất cả xe khi đưa vào kinh doanh.

Mời quý khách xem thêm dịch vụ: Xin cấp phù hiệu xe

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second