Apply for vocational training certificate

Hoạt động Dạy nghề là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động Dạy nghề và cấp Giấy chứng nhận cho học viên, ngoài Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp phải xin Giấy phép Dạy nghề tại Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo đúng quy định của pháp luật. VLC cung cấp dịch vụ xin Giấy phép Dạy nghề tại Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tải theo đúng quy định hiện hành.

1.GIẤY TỜ BỔ SUNG:

STT

Tên giấy tờ

Số lượng

Ghi chú

1.1

 Giấy phép công ty có đăng ký hoạt động ngành dạy nghề.

 Trường hợp cá nhân đăng ký hoạt động đào tạo nghề thì  không cần mục này.

 (Nếu nhờ VLC bổ sung ngành thì Phí DV:1.000.000đ)

04

 Sao y không quá 03 tháng

 

1.2

 Sơ yếu lý lịch của 01 người đứng đầu cơ sở dạy nghề

04

 Bản chính có xác nhận của địa  phương (VLC sẽ cung cấp mẫu)

1.3

 CMND của người đứng đầu cơ sở

04

 Sao y không quá 03 tháng

1.4

 Bằng cấp của người đứng đầu cơ sở

04

 Sao y không quá 03 tháng

1.5

 Chứng chỉ sư phạm của các giáo viên (tối thiểu 03 giáo  viên/nghề)

04/1 giáo viên

 Sao y không quá 03 tháng

1.6

 Bằng cấp trình độ văn hóa của các giáo viên phù hợp với  ngành đăng ký dạy nghề (tối thiểu phải có bằng PTTH) (tối  thiểu 03 giáo viên/nghề)

04

 Sao y  không quá 03 tháng

1.7

 Chứng chỉ nghề của các giáo viên (phải từ sơ cấp nghề trở  lên) phù hợp với ngành nghề đăng ký dạy (nếu có).

04

 Sao y không quá 03 tháng

1.8

 Giấy chứng nhận sức khỏe tại bệnh viện Quận của tất cả  giáo viên

04/01 giáo viên

 Sao y không quá 03 tháng

1.9

 Hợp đồng thuê nhà làm trụ sở của cơ sở dạy nghề (mục  đích thuê phải được nêu cụ thể: Làm cơ sở dạy nghề)

04

 Sao y không quá 03 tháng (thời hạn  thuê  ít nhất 03 năm)

2.THỜI GIAN THỰC HIỆN: 60 – 120 ngày làm việc.

3.LƯU Ý:

 + Về Diện tích phòng học:

 + Phòng học lý thuyết: Diện tích = 26 m2 trở lên (không quá 20 học viên);

 + Phòng học thực hành hoặc Lý thuết + thực hành =  diện tích tối thiểu 2,5 m2/học sinh nhưng không được nhỏ hơn phòng học lý thuyết.

 +  Các giáo viên phải có trình độ tối thiểu 12/12. Nếu giáo viên chưa có chứng chỉ sư phạm, VLC sẽ đính kèm trong bộ hồ sơ bản cam kết sẽ        hoàn thành chứng chỉ sư phạm trong 12 tháng kể từ khi được cấp phép.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second