Security services

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ Bảo vệ là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động kinh doanh dịch vụ Bảo vệ ngoài điều kiện về vốn pháp định, Doanh nghiệp phải xin Giấy phép đủ điều kiện An Ninh Trật Tự, theo đúng quy định của pháp luật trước khi đi vào hoạt động. VLC cung cấp dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ Bảo vệ vbảo vệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật Tự theo quy định.

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau :

I. THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY KINH DOANH NGÀNH DỊCH VỤ BẢO VỆ:

STT

Tên giấy tờ

Số lượng

Ghi chú

1

 CMND các thành viên/cổ đông sáng lập

01

 Sao y công chứng không quá 3  tháng.

2

 Mức vốn pháp định: 2.000.000.000 đồng:

 - Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận  của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại  Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng  lập.

 - Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư  của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết  quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn (từ  2.000.000.000 đồng trở lên). Chứng thư phải còn hiệu  lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh  doanh có thẩm quyền.

01

 Bản chính

 

 

 

Lưu ý:

- Thời gian thực hiện: 7- 10 ngày làm việc.

- Trong giấy phép kinh doanh chỉ có duy nhất ngành dịch vụ bảo vệ.

II. XIN GIẤY CN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN NINH TRẬT TỰ  DỊCH VỤ BẢO VỆ:

         STT

Tên giấy tờ

Số lượng

Quy cách

01

 Giấy CNĐKKD của Cty

01

 Sao y công chứng không quá 3 tháng.

02

 Hợp  đồng thuê nhà có công chứng (thời hạn  thuê từ 03 năm trở lên).

03

 Sao y công chứng không quá 3 tháng.

03

 CMND hoặc Hộ Chiếu + Hộ Khẩu của các  thành viên

01

 Sao y công chứng không quá 3 tháng.

04

 Bằng đại học hoặc cao đẳng ngành Kinh Tế  hoặc Luật của các thành viên

 (của tất cả những người có tên trên Giấy  phép kinh doanh)

 

01

 Sao y công chứng không quá 3 tháng.

05

 Lý lịch tư pháp của tất cả các thành viên/cổ  đông tham gia góp vốn vào công ty.

02/người

 Bản chính

 

06

 Sơ yếu lý lịch có xác nhận tại nơi đăng ký  thường trú theo mẫu quy định ngành kinh  doanh có điều kiện của tất cả các thành  viên/cổ đông tham gia góp vốn vào công ty.

02/người

 Bản chính (VLC hướng dẫn mẫu)

07

 Xác nhận tạm trú tại TP.HCM ( nếu hộ khẩu  tỉnh )

01

 Bản Chính

08

 Quyết định nghỉ hưu hoặc văn bản tương  đương đối với những thành viên đã làm việc  tại cơ quan nhà nước (Cán bộ công  chức/Viên chức) (nếu có);

02/người

 Sao y công chứng không quá 3 tháng.

09

 Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC tại công  ty

01

 Sao y công chứng không quá 3 tháng

Lưu ý:

  • Thời gian thực hiện: 20 - 35 ngày làm việc.
  • Khi thực hiện hồ sơ, người đại diện pháp luật phải đi cùng nhân viên VLC để làm việc tại Công An

III. THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ

STT

Tên giấy tờ

Số lượng

Ghi chú

1

 CMND của Giám đốc CN

01

 Sao y công chứng không quá 3  tháng.

2

 Hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ một năm trở lên

01

 Sao y công chứng không quá 3  tháng.

3

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty mẹ 

01

 Sao y công chứng không quá 3  tháng.

4

 Bằng cấp của Giám đốc CN (Có trình độ học vấn từ cao  đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế,  luật.)

01

 Sao y công chứng không quá 3  tháng.

5

 - Vốn điều lệ công ty mẹ phải từ 2 tỷ trở lên.

 - Đã thực hiện theo quy định Nghị định: 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ
 bảo vệ.

Lưu ý:

- Thời gian thực hiện: 5 -10 ngày làm việc.

- Trong giấy phép kinh doanh chỉ có duy nhất ngành dịch vụ bảo vệ.

- Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải ổn định ít nhất từ một năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có công chứng với thời hạn thuê từ một năm trở lên.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second