To announce the standard of food produced in the country

V.L.C trân trọng gửi đến quý khách dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm để quý khách tham khảo như sau:

I.CÔNG BỐ THỰC PHẨM  – SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

1/. Giấy tờ cần chuẩn bị:

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

01

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

02

 Bản sao y công chứng không  quá 03 tháng

02

 Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ  sở

 

02

 Bản sao y công chứng không  quá 03 tháng

03

 Mẫu sản phẩm

04

 Tùy theo từng loại sản phẩm;  mỗi mẫu 500gr hoặc 500ml.

04

 Nhãn sản phẩm đang sử dụng có đóng dấu của DN và  Chứng nhận nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền (nếu  có)

02

 Bản sao y công chứng không  quá 03 tháng

05

 Thành phần, công thức của sản phẩm, quy trình sản  xuất, thời hạn sử dụng.

 

 Để VLC soạn hồ sơ

06

 Phiếu kết quả xét nghiệm (01 giấy kiểm nghiệm chỉ  được áp dụng công bố cho 01 sản phẩm).

 (Nếu nhờ VLC kiểm nghiệm thì không cần cung cấp  phiếu này)

02

 Bản sao y công chứng không  quá 03 tháng

2/ Phí dịch vụ:

 STT

Công việc

Phí

01

 Phí dịch vụ VLC

 4.000.000 đ

02

 Lệ phí kiểm nghiệm 01 sản phẩm / 1 lần kiểm nghiệm

 700.000 – 3.000.000 đồng / 1 lần

03

 Lệ phí nhà nước

 250.000 đ/ 1 sản phẩm

3/ Lưu ý:

- Thời gian thực hiện: 15-20 ngày làm việc.

- Mỗi giấy kiểm nghiệm chỉ được áp dụng công bố cho 01 sản phẩm

- Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận là 3 năm

- Việc công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm được quy định theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT.

- Các sản phẩm bắt buộc phải công bố gồm:

  + Sản phẩm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu nhằm lưu hành trên thị trường Việt Nam .

  + Dụng cụ chứa đựng thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm.

  + Sản phẩm được sản xuất trong nước với thời gian sử dụng không quá 10 ngày trong điều kiện môi trường bình thường, không bắt buộc phải công bố theo quy chế này.

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second