Labor - Insurance - Foreign Work Permit

Những điều luật quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà người lao động cần biết.

Consultant to build regulations on human resource management, monetary policy ...

Consultant to build regulations on human resource management, monetary policy ...

Luật lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời cũng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo...

Detailed information
Apply for a new work permit

Apply for a new work permit

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau:

Detailed information
Apply for work permit - temporary residence for foreigners

Apply for work permit - temporary residence for foreigners

V.L.C hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Kiều và người nước ngoài đăng ký tạm trú dài hạn tại Việt Nam. Người nước ngoài (NNN) tạm trú từ 1 năm trở lên được...

Detailed information
Health insurance, social insurance

Health insurance, social insurance

Những điều luật quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà người lao động cần biết.

Detailed information
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second