Apply for a new work permit

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau:

STT

Tên Hồ Sơ

Số lượng

Quy cách

1

Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư

01

Bản sao y không quá 03 tháng

2

Lý lịch tư pháp của người NN làm tại nước ngoài

01

Bản chính – Có thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp (phải có hợp pháp hóa lãnh sự).

3

Bằng Đại học và

Giấy chứng nhận 05 năm kinh nghiệm

 

02

Bản chính Hợp pháp hóa lãnh sự

(VLC cung cấp mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm)

4

ảnh 4x6 (đầu để trần, không đeo kiếng, mắt nhìn thẳng, phông trắng)

06

Khách hàng cung cấp

 

5

Hộ Chiếu của người xin GPLĐ

02

Bản sao y không quá 03 tháng (nguyên cuốn bao gồm cả trang trắng)

Lưu ý:  

- Thời gian thực hiện: 30-35 ngày làm việc

- Giấy phép công ty thuộc tỉnh nào thì xin GPLĐ tại tỉnh đó.

- Trường hợp người xin giấy phép lao động đã có giấy phép lao động còn hiệu lực ở doanh nghiệp khác trước đây thì báo VLC để VLC gửi ý kiến tư vấn chi tiết

- Thời hạn hiệu lực của giấy phép lao động là 2 năm.

- Lý lịch tư pháp của người NN tại Việt Nam: Trường hợp người nước ngoài chưa tạm trú đủ 6 tháng tại Việt Nam thì không cần xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second