Distinguishing trademarks and trade names

Nhãn hiệu và Tên thương mại là hai đối tượng của sở hữu công nghiệp hoặc rộng hơn là của sở hữu trí tuệ, rất dễ nhầm lẫn với nhau do chúng có những đặc điểm giống nhau, tuy nhiên về bản chất thì chúng hoàn toàn khác nhau. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng cho sản phẩm, dịch vụ, trong khi đó Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động sản xuất kinh, doanh.

Dưới đây VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VLC đưa ra một số điểm khác biệt để khách hàng không bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm này.

   * Giống nhau:

-   Đều là các chỉ dẫn thương mại xuất hiện trên hàng hóa, giúp người tiêu dùng phân biệt.

-     Phải là những dấu hiệu nhìn thấy được.

-    Có khả năng phân biệt.

 

    * Khác nhau:

Các dấu hiệu cấu tạo:

  • Nhãn hiệu có thành phần cấu tạo là chữ (chữ viết hoặc chữ số) hay hình (hình vẽ hoặc hình chụp) hay là sự kết hợp giữa chữ và hình.

VD: Nhãn hiệu pepsi của Công ty SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM

Tên thương mại chỉ có một thành phần cấu tạo duy nhất đó là chữ.

VD: Tên thương mại của công ty: CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUN TORY PEPSICO VIỆT NAM.

Phạm vi bảo hộ

Phạm vi bảo hộ của Nhãn hiệu là vô cùng rộng lớn, có thể là một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác biệt với Tên thương mại là chỉ trong phạm vi một khu vực địa lý nhất định.

Nhãn hiệu được sử dụng hẹp hơn, chỉ áp dụng cho một hoặc nhiều sản phẩm, dịch vụ, khác biệt với Tên thương mại là có thể được sử dụng cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp có tên thương mại đó kinh doanh.

Số lượng:

- Một chủ thể kinh doanh có thể đăng ký sở hữu nhiều nhãn hiệu nhưng chỉ có thể có duy nhất một tên thương mại.

Điều kiện:

    -  Nhãn hiệu phải tiến hành đăng ký tại Cục SHTT để được bảo hộ trong khi tên thương mại chỉ cần sử dụng hợp pháp trên thực tế.

Chuyển giao:

Nhãn hiệu có thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng chuyển quyền sử dụng. Trong khi việc chuyển nhượng tên thương maih chỉ có thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng với điều kiện là việc chuyển nhượng tên thương mại kèm theo việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Trademark – brand name

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second