VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Cấp mới và gia hạn kiểu dáng công nghiệp

Cấp mới và gia hạn kiểu dáng công nghiệp

Với mỗi một doanh nghiệp kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của sản phẩm. Bởi vì nó là kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm, có thể hiểu nó chính là đặc điểm nhận dạng của sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp đó .Việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiêp nhằm tránh việc làm nhái sản phẩm và xâm hại kiểu dáng công nghiệp của các Doanh nghiệp khác.

1. Nếu đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho công ty, tổ chức thì bổ sung các giấy tờ sau:

STTTÊN GIẤY TỜSỐ LƯỢNGQUY CÁCH
1Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty2Bản sao y không quá 03 tháng
2Mẫu của sản phẩm đăng ký kiểu dáng hoặc bản vẽ của sản phẩm1Bản chính
3Bản mô tả sơ bộ kiểu dáng của sản phẩm cần đăng ký1Bản chính
4Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa, nếu kiểu dáng công nghiệp đăng ký có chứa nhãn hiệu1Bản sao y không quá 03 tháng

2. Nếu kiểu dáng công nghiệp cho cá nhân thì bổ sung các giấy tờ sau: 

(nếu đăng ký cho công ty thì không xem mục này)

TTTên giấy tờSố lượngQuy cách
1CMND/Hộ chiếu2Bản sao y không quá 03 tháng
2Mẫu của sản phẩm đăng ký kiểu dáng hoặc bản vẽ của sản phẩm1Bản chính
3Bản mô tả sơ bộ kiểu dáng của sản phẩm cần đăng ký1Bản chính
4Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa, nếu kiểu dáng công nghiệp đăng ký có chứa nhãn hiệu1Bản sao y không quá 03 tháng

Lưu ý:

- Thời gian thực hiện: 10 – 40 ngày làm việc.

- Thời hạn hiệu lực của văn bằng kiểu dáng công nghiệp là 5 năm

Gia hạn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

STT Tên giấy tờ Số lượng Quy cách
1 Văn bằng bảo hộ 2 Bản chính 

- Thời gian thực hiện: 10 – 20 ngày làm việc.

Tư vấn bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là bước đi quan trọng trong cuộc đua chiếm lĩnh thị trường đồng thời bảo vệ thương hiệu. Kiểu dáng công nghiệp có khả năng giúp người tiêu dùng ra quyết định lựa chọn những sản phẩm, dịch vụ phù hợp, bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp của người sản xuất, người cung cấp dịch vụ từ đó khuyến khích hơn nữa sự tái tạo sản xuất và phát triển nền kinh tế.  

Kiểu dáng công nghiệp có thể được bảo hộ thông qua việc sử dụng trên thực tế hoặc đăng ký. Tại Việt Nam, việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chỉ được thông qua việc đăng ký. Các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc thông qua các Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp. 

 VLC là một tổ chức hoạt động tư vấn trong lĩnh vực Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ sẽ đại diện thay mặt cho các chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp xin bảo hộ quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp trước cơ quan Nhà nước thẩm quyền. VLC đại diện hàng ngàn khách hàng trong nước và quốc tế trước Cục Sở hữu trí tuệ trong việc bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

VLC tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan

- Tư vấn, tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp phù hợp theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành;

- Xác định cụ thể, chi tiết các quyền năng của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chống các hành vi xâm phạm quyền độc quyền về kiểu dáng công nghiệp;

- Tư vấn các thủ tục xác lập quyền độc quyền của chủ sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp đáp ứng các điều kiện bảo hộ của pháp luật;

- Theo sự uỷ quyền của khách hàng thực hiện chức năng đại sở hữu công nghiệp tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

- Tư vấn Công văn trả lời các ý kiến phản hồi của Cục Sở hữu trí tuệ về khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp;

- Khiếu nại các quyết định từ chối cấp GCN đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

- Phản đối đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp. 

Hoàn thiện hồ sơ và tiến hành thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

- Hoàn thiện tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

- Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cục Sở hữu trí tuệ;

- Đại diện theo dõi quy trình xử lý và ý kiến trả lời của Cục Sở hữu trí tuệ;

- Thay mặt khách hàng khiếu kiện Quyết định của Cục sở hữu trí tuệ;

- Gia hạn Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

- Tư vấn về việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký. 

Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ

- Thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm đối với sản phẩm/dịch vụ xâm phạm độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại cơ quan NN có thẩm quyền;

- Tư vấn và Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

- Khiếu nại và phối kết hợp với các cơ quan Nhà nước chức năng xử lý vi phạm liên quan đến kiểu dáng công nghiệp và cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến kiểu dáng công nghiệp.

+ Điều kiện đăng ký kiểu dáng công ngiệp được bảo hộ
– Có tính mới
– Có tính sáng tạo
– Có khả năng áp dụng công nghiệp
(Căn cứ Điều 63, Mục 2, Luật Sở hữu trí tuệ.)

Một kiểu dáng công nghiệp được cho là mới nếu nó khác biệt rõ ràng với các kiểu dáng công nghiệp khác mà đã được công bố rộng rãi bằng cách sử dụng họăc bằng các phương tiện mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam trước ngày nộp đơn  đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Một kiểu dáng công nghiệp được cho là có tính sáng tạo nếu dựa trên kiểu dáng công nghiệp đã được công bố rộng rãi bằng cách sử dụng họăc bằng các phương tiện mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam trước ngày nộp đơn  đăng ký kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp không thể dễ dàng được tạo ra bởi 1 người với kiến thức trung bình về nghệ thuật.

Một kiểu dáng công nghiệp được cho là dễ ứng dụng công nghiệp nếu nó có thể được sử dụng như là 1 mô hình cho sản xuất hàng loạt các sản phẩm với hình dáng bên ngoài  thể hiện rõ được kiểu dáng công nghiệp đó bằng các phương pháp công nghiệp hoặc thủ công

Bài trước
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.