VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam ra Quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam ra Quốc tế

- Theo quy định hiện hành, Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ theo nguyên tắc lãnh thổ (trừ một số trường hợp ngoại lệ như nhãn hiệu Benelux, nhãn hiệu cộng đồng chung châu Âu…). Do đó, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nếu đăng ký tại Việt Nam thì chỉ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, để thuận lợi trong việc phát triển thương hiệu, hàng hóa được xuất khẩu hoặc dự định xuất khẩu hoặc khi muốn tiến hành các dịch vụ của mình tại nước ngoài,chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải tiến hành đăng ký kịp thời nhãn hiệu của mình tại nước đó.
- Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam có thể sử dụng hệ thống đăng ký nhãn hiệu Madrid để đăng ký nhãn hiệu của mình tại các quốc gia thành viên.Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được tiến hành tại Văn phòng Quốc tế và trong đơn sẽ chỉ định tới các nước là thành viên của Thoả ước Madrid, Nghị định thư Madrid..

1. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid

 1.1  Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu
 
Trường hợp, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp muốn đăng ký dưới hình thức này, VLC khuyến khích Quý Công ty thực hiện việc tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu.
Việc làm này sẽ giúp Khách hàng tránh được rủi ro khi đơn đăng ký chỉ định bị từ chối do tương tự gây nhầm lẫn với đơn đăng ký hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ tại từng nước.
 
1.2 Đăng ký nhãn hiệu
 
Thành phần hồ sơ Bao gồm:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
 Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)  Bản chính: 1
 Bản sao: 0
 Tờ khai theo mẫu  Bản chính: 1
 Bản sao: 0
 Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫuPhụ lục C - Mẫu số: 06-ĐKQT Bản chính: 1
 Bản sao: 0
 Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu  Bản chính: 1
 Bản sao: 0

 
- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên Thoả ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Pháp.
- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định ít nhất một nước là thành viên Nghị định thư Madrid, kể cả đồng thời chỉ định nước là thành viên Thoả ước Madrid phải được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
- Người nộp đơn phải nộp tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu số 3.I.14 Phụ lục 3.I kèm theo Đề mục này và đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí. Trong tờ khai cần chỉ rõ các nước là thành viên Thoả ước Madrid (có thể đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid) và nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid mà người nộp đơn muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng cách điền chính xác, đầy đủ thông tin vào các mục dành cho người nộp đơn và phải gắn kèm các mẫu nhãn hiệu đúng như mẫu nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam.
- Người nộp đơn cần tính sơ bộ tổng số phí, lệ phí theo biểu lệ phí in trên mẫu đơn hoặc có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thông báo chính xác số phí, lệ phí cần phải nộp cho Văn phòng quốc tế. Người nộp đơn phải thanh toán trực tiếp các khoản phí, lệ phí đó cho Văn phòng quốc tế và phải nộp thêm các khoản lệ phí, phí liên quan theo quy định cho Cục Sở hữu trí tuệ.
- Người nộp đơn phải bảo đảm các thông tin (đặc biệt về tên, địa chỉ của người nộp đơn, hàng hoá, dịch vụ và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ) khai trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu là chính xác, kể cả về ngôn ngữ, dịch thuật và thống nhất với các thông tin ghi trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở tương ứng. Người nộp đơn có trách nhiệm nộp các khoản lệ phí phát sinh liên quan đến sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu do việc khai báo các thông tin không chính xác hoặc không thống nhất theo thông báo của Văn phòng quốc tế.
 

2. Cơ quan nhận đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu đơn hợp lệ theo quy định.
- Trong vòng 18 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ lên văn phòng Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Tế, Quý công ty sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước đã được chỉ định trong đơn (Nếu hồsơ không thiếu sót hoặc bị từ chối bảo hộ).

3. Ngày đăng ký quốc tế là ngày nào?

- Ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu trong trường hợp Văn phòng quốc tế nhận được đơn đó trong vòng 02 tháng kể từ ngày ghi trên dấu nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường hợp đơn không được người nộp đơn hoàn thiện để gửi đến Văn phòng quốc tế trong thời hạn nói trên thì ngày nhận được đơn tại Văn phòng quốc tế sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.
 

4. Bổ sung, sửa đổi, chuyển nhượng đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu, đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

- Sau khi đơn được nộp cho Văn phòng quốc tế, mọi giao dịch giữa người nộp đơn và Văn phòng quốc tế liên quan đến việc sửa đổi tên, địa chỉ, hạn chế danh mục hàng hoá, dịch vụ ghi trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu, đăng ký quốc tế nhãn hiệu, gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu được làm theo mẫu số 3.I.16 Phụ lục 3.I kèm theo Đề mục này và đều thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Người nộp đơn phải nộp các khoản phí, lệ phí cho các giao dịch đó theo quy định.
- Chủ sở hữu nhãn hiệu phải thông qua Cục Sở hữu trí tuệ (hoặc có thể trực tiếp yêu cầu Văn phòng quốc tế đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid) để yêu cầu Văn phòng quốc tế ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế nhãn hiệu, tuân theo quy định của điều ước quốc tế liên quan và phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.
 

5. Gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

- Trong thời hạn 06 tháng trước ngày kết thúc thời hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế nhãn hiệu (20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với nước là thành viên Thoả ước Madrid, kể cả với nước đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid; 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid), chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ nộp lệ phí gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thông báo của Văn phòng quốc tế.  

6. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại VLC

Trên 20 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu tư vấn trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và Đầu tư, VLC mong muốn đem đến cho Quý khách dịch vụ xin giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế nhanh chóng, thuận tiện, đáng tin cậy với chi phí tốt nhất có thể.
 
Để đăng ký nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài, Quý khách hàng cần thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu đó tại Việt Nam trước khi đăng ký ở nước ngoài
Cá nhân/doanh nghiệp cần bổ sung những giấy tờ sau:
 

STTTÊN GIẤY TỜSỐ LƯỢNGQUY CÁCH
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 Hộ chiếu (đối với cá nhân)
02 Sao y không quá 03 tháng
2 Mẫu nhãn hiệu (logo) cần đăng ký01 Chép đĩa hoặc gửi qua mail theo
đ/c: luatsu@vlcvn.com

 
- Thời gian chuẩn bị và soạn hồ sơ: 5 ngày
- Thời gian thực hiện Hồ sơ:
+ Thời gian xét nghiệm đơn tại Cục SHTT Việt Nam: 2 tháng;
+ Thời gian xét nghiệm tại Văn phòng Quốc tế : 18 tháng;
+ Thời gian bảo hộ: 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần;
+ Tại mỗi Quốc gia được chỉ định việc xem xét khả năng bảo hộ của nhãn hiệu sẽ tuân theo các quy định tại Quốc gia này
 
Nếu bạn là nhà quản trị, nhà kinh doanh, nếu bạn đang xây dựng thương hiệu của mình không những ở thị trường trong nước mà còn muốn nâng tầm quốc tế, bạn “hãy” đăng ký nhãn hiệu quốc tế ngay hôm nay và tiến hành càng sớm càng tốt.
 

Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề nhãn hiệu Việt Nam đăng ký ra nước ngoài, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

 VLC  - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu!
Đến với
 VLC  Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.