VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Khám sức khỏe BHYT - 19.08.2017

Khám sức khỏe BHYT - 19.08.2017

Khám sức khỏe cho người lao động là hoạt động cần thiết, giúp người lao động hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của bản thân, đồng thời chuẩn đoán sớm các bệnh, nhất là các bệnh không có các biểu hiện ra bên ngoài, tạo điệu kiện thuận lợi cho việc điều trị có hiệu quả cao, giảm chi phí y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ.

Đối với VLC thì đây là hành động thiết thực để bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực, tạo sự gắn bó giữa người lao động với công ty, nâng cao năng suất lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ đó, giúp công ty nâng cao thương hiệu, tăng sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững cho VLC.

 

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.