VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Bào chữa tội phạm hình sự

Bào chữa tội phạm hình sự

Bị can; Bị cáo; Bị hại trong vụ án hình sự được quyền yêu cầu Luật sư đứng ra bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Quyền này được quy định tại các Điều 60, 61, 62 Bộ luật tố tụng hình sự Nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Định nghĩa Bị can:

Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự. Quyền và nghĩa vụ của bị can là pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định của Bộ luật này.(khoản 1, Điều 60. BLTTHS 2015)

Định nghĩa Bị cáo:

Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử. Quyền và nghĩa vụ của bị cáo là pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định của Bộ luật này. (khoản 1, Điều 61. BLTTHS 2015)

Định nghĩa Bị hại:

Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. (khoản 1, Điều 62. BLTTHS 2015)

Trong ba đối tượng trên, luật pháp đều cho phép được quyền yêu cầu Luật sư Tham gia tố tụng bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

VLC có đầy đủ đội ngũ Luật sư có năng lực chuyên môn giỏi và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp luật sư tốt để đảm nhận bào chữa án hình sự.

Những người bị can, bị cáo, người bị hại (Gọi chung là Thân chủ) của VLC, nếu có yêu cầu VLC bào chữa thì hai bên cùng tiến hành các bước như sau :

1 Thân chủ làm Giấy yêu cầu VLC cử luật sư tham gia tố tụng bào chữa cho thân chủ.

2  Ký Hợp đồng tham gia tố tụng bào chữa cho thân chủ

3 Văn phòng luật sư ký giấy giới thiệu cử luật sư bào chữa cho thân chủ

 Quý khách có nhu cầu về bào chữa hình sự vui lòng liên hệ:

  Luật sư:  NGUYỄN QUANG TUẤN
  Điện thoại: 0918 40 45 42 - (028) 3833 5896
  Email: luatsu@vlcvn.com   |   Web: vlcvn.com

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.