VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Nhãn hiệu Việt Nam đăng ký ra nước ngoài

Nhãn hiệu Việt Nam đăng ký ra nước ngoài

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua Nghị định thư Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Thoả ước Madrid gồm 56 nước bao gồm Việt Nam. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam có thể sử dụng hệ thống đăng ký nhãn hiệu Madrid để đăng ký nhãn hiệu của mình tại các quốc gia thành viên.

1. Lợi ích đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Đi cùng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, những năm gần đây các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng nỗ lực đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Việc mở rộng phát triển kinh tế đi kèm với nhu cầu gây dựng thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Do đó, điều quan trọng không thể bỏ sót là việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Thật không công bằng cho doanh nghiệp nếu khi đầu tư các nguồn tài chính để xây dựng và phát triển thương hiệu của mình nhưng lại bị chủ thể khác lợi dụng tư lợi trên thực tế.

2. Giấy tờ cần chuẩn bị

- Để đăng ký nhãn hiệu Việt Nam ở nước ngoài, Doanh nghiệp cần bổ sung những giấy tờ sau:

STTTÊN GIẤY TỜSỐ LƯỢNGQUY CÁCH
1 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 02 Sao y không quá 03 tháng
2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 02 Sao y không quá 03 tháng
3 Mẫu nhãn hiệu (logo)  cần đăng ký 01Chép đĩa hoặc gửi qua mail theo đ/c:
luatsu@vlcvn.com

- Thời gian chuẩn bị và soạn hồ sơ: 5 ngày
- Thời gian thực hiện Hồ sơ:
+ Thời gian xét nghiệm đơn tại Cục SHTT Việt Nam: 2 tháng;
+ Thời gian xét nghiệm tại Văn phòng Quốc tế : 12 – 18 tháng;
+ Thời gian bảo hộ: 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần;
+ Tại mỗi Quốc gia được chỉ định việc xem xét khả năng bảo hộ của nhãn hiệu sẽ tuân theo các quy định tại Quốc gia này.

3. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua Nghị định thư Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Thoả ước Madrid gồm 56 nước bao gồm Việt Nam. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam có thể sử /u

Trường hợp, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp muốn đăng ký dưới hình thức này, VLC khuyến khích Quý Công ty thực hiện việc tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu.
Việc làm này sẽ giúp Khách hàng tránh được rủi ro khi đơn đăng ký chỉ định bị từ chối do tương tự gây nhầm lẫn với đơn đăng ký hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ tại từng nước.

3.2 Đăng ký nhãn hiệu

Dựa trên Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, VLC sẽ  đại diện Khách hàng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu lên Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Tế (WIPO). 

3.3 Ngôn ngữ sử dụng

    Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

3.4 Thời gian để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định Madrid

- 30 ngày để Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam chuyển đơn lên văn phòng Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Tế (WIPO) ở Thụy Sĩ. Đối với các doanh nghiệp hay cá nhân Việt Nam đang hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam, đơn đăng ký quốc tế NHHH phải được nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT).
- Trong vòng 18 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ lên văn phòng Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Tế, Quý công ty sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước đã được chỉ định trong đơn (Nếu hồ sơ không thiếu sót hoặc bị từ chối bảo hộ).

4. Xử lý đơn quốc tế

4.1 Đơn quốc tế được xử lý ở Cục SHTT như thế nào?

Cục SHTT là cơ quan đăng ký quốc gia của Việt Nam có thẩm quyền tiếp nhận đơn đăng ký quốc tế NHHH theo Thỏa ước Madrid. Sau khi nhận đơn, Cục SHTT sẽ xác nhận ngày nộp đơn ở Việt Nam của đơn quốc tế, sau đó tiến hành kiểm tra và xác nhận các thông tin nêu trong đơn là đúng với các thông tin tương ứng trong đăng bạ quốc gia. Sau đó đơn quốc tế sẽ được Cục SHTT gửi cho Văn phòng Quốc tế ở Giơ-ne-vơ trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 4.2 Đơn quốc tế được xử lý ở Văn phòng Quốc tế như thế nào?

Trong thời hạn từ 3-5 tháng kể từ ngày Văn phòng Quốc tế nhận được đơn, đơn quốc tế được kiểm tra xem có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức hay không, các sản phẩm, dịch vụ có được phân loại đúng hay không. Văn phòng quốc tế không xét nghiệm xem nhãn hiệu trong đơn có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ hay không, hoặc nhãn hiệu có trùng lặp hay tương tự với nhãn hiệu quốc tế khác đã đăng ký hay không. Việc xét nghiệm này thuộc nhiệm vụ của các cơ quan đăng ký quốc gia của các nước được chỉ định.
Nếu đơn không có sai sót gì và đáp ứng mọi yêu cầu, Văn phòng quốc tế sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu Quốc tế, đăng ký nhãn hiệu vào Đăng bạ Quốc tế, công bố đăng ký quốc tế trên Công báo quốc tế về nhãn hiệu hàng hóa, đồng thời gửi hồ sơ đơn quốc tế đến các nước được chỉ định trong đơn để đơn được xét nghiệm theo luật nhãn hiệu hàng hóa của từng nước.

 4.3 Ngày đăng ký quốc tế là ngày nào?

Ngày đăng ký quốc tế là ngày bạn nộp đơn quốc tế cho Cục SHTT với điều kiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn, Văn phòng Quốc tế nhận được đơn của bạn do Cục SHTT gửi đến. Nếu trong vòng 2 tháng đó mà Văn phòng Quốc tế không nhận được đơn của bạn thì ngày đăng ký quốc tế sẽ là ngày thực tế Văn phòng Quốc tế nhận được đơn quốc tế.

 4.4 Quá trình xét nghiệm đơn quốc tế có được diễn ra ở các nước chỉ định như thế nào?

Cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc gia của các nước được chỉ định sẽ tiến hành xét nghiệm nhãn hiệu trên cơ sở tiêu chuẩn bảo hộ theo qui định của luật nhãn hiệu nước mình sau khi nhận được thông báo của Văn phòng Quốc tế về yêu cầu bảo hộ đăng ký quốc tế tại nước họ. Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Văn phòng Quốc tế, cơ quan đăng ký quốc gia của nước chỉ định có quyền gửi cho Văn phòng Quốc tế thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại lãnh thổ nước mình. Nếu sau thời hạn 12 tháng nói trên, Văn phòng quốc tế không nhận được thông báo từ chối thì nước đó mất quyền từ chối và nhãn hiệu đương nhiên được bảo hộ tại nước đó.

4.5 Nếu nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế bị từ chối ở một hay vài nước thì có bị từ chối ở các nước chỉ định còn lại không?

KHÔNG. Nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế bị từ chối ở nước nào thì chỉ không được bảo hộ ở nước đó và vẫn được bảo hộ ở các nước chỉ định khác nếu các nước đó không thông báo từ chối bảo hộ trong thời hạn 12 tháng như đề cập ở câu trên.
 
* Thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài rút gọn theo bảng sau:

Tiêu chíĐăng ký bảo hộ nhãn hiệuĐăng ký bảo hộ nhãn hiệu trực tiếp tại các quốc gia
tại các quốc gia trong hệ thống Madrid
Giấy tờ cần chuẩn bị Quyết định chấp thuận đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamBản sao y có chứng thựcGiấy phép kinh doanh nếu là Doanh nghiệp (Hộ chiếu/CMND nếu là cá nhân)Bản photo
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có)
Giấy phép kinh doanh nếu là Doanh nghiệp (Hộ chiếu/CMND nếu là cá nhân)Bản photoDanh mục hàng hóa/dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu
Danh mục hàng hóa/dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu
Mẫu nhãn hiệu (logo)  cần đăng kýGửi mail cho V.L.C qua địa chỉ luatsu@vlcvn.comMẫu nhãn hiệu (logo)  cần đăng kýGửi mail cho V.L.C qua địa chỉ luatsu@vlcvn.com
Quy trình đăng ký- VLC đại diện Quý khách hàng có thể đăng ký ngay tại Việt Nam thông qua Cục sở hữu trí tuệ- VLC đại diện Quý khách hàng trực tiếp đến từng quốc gia đăng ký.
- Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế
Thời hạn sử dụng văn bằng10 nămTùy thuộc vào quy định riêng biệt của từng quốc gia
Giới hạn đăng kýChỉ đăng ký bảo hộ đối với các quốc gia tham gia hệ thống Madrid ba gồm:Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền đăng ký trực tiếp tại bất cứ quốc gia nào.
Khu vực châu Âu: Armenia, Albania, Áo, Belarus, Bỉ, Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Đảo Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Gruzia, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Italy, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Monternegro, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Moldova, Romania, Nga, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ma-xê-đô-ni-a, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Vương quốc Anh, San Marino.
Khu vực châu Á: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Việt Nam, Uzbekistan, Turkmenistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Tajikistan, Cộng hòa Syria Arap, Oman, Mông Cổ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Iran, Bắc Triều Tiên, Bahrain, Bhutan, Azerbaijan.
Khu vực châu Phi: Algeria, Ai Cập, Kenya, Liberia, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Sudan, Sierra Leone, Zambia, Swaziland, Sao Tome & Principe, Madagascar, Botswana, Ghana.
Khu vực châu Mỹ: Mỹ, Cuba, Antigua & Barbuda.
Khu vực Châu Đại dương: Australia.
Thời gian đăng ký12 -18 thángTùy thuộc vào quy định riêng biệt của từng quốc gia
Chi phí thực hiện- Phí dịch vụ VLC: Tùy thuộc vào số lượng quốc gia Quý khách hàng mong muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.- Sẽ theo quy định cụ thể tại từng Quốc gia, sẽ báo lại cho Quí khách sau khi gửi yêu cầu.

 
Nếu bạn là nhà quản trị, nhà kinh doanh, nếu bạn đang xây dựng thương hiệu của mình không những ở thị trường trong nước mà còn muốn nâng tầm quốc tế, bạn “hãy” đăng ký nhãn hiệu quốc tế ngay hôm nay và tiến hành càng sớm càng tốt.

Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề nhãn hiệu Việt Nam đăng ký ra nước ngoài, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu!
Đến với
VLC Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.