VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

 • Được hỗ trợ bởi Dịch
Thay đổi tăng giảm vốn điều lệ

Thay đổi tăng giảm vốn điều lệ

Trong quá trình kinh doanh, việc phát sinh nhu thay đổi tăn vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ là một nhu cầu thiết yếu, VLC cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến thủ tục thay đổi vốn tăng giảm vốn điều lệ.

1. Hình thức tăng, giảm vốn điều lệ

1.1 Hình thức tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ được thực hiện thông qua 2 hình thức là tăng vốn góp của thành viên và tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

1.2. Hình thức giảm vốn điều lệ

- Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên
- Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
- Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Để làm hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, quý khách cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
- Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
- Quyết định thay đổi vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc của Đại Hội đồng cổ đông đối với Công ty CP hoặc quyết định thay đổi vốn điều lệ của Chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên.
- Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần) về việc tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp.
- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

3. Quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện dịch vụ thay đổi vốn điều lệ gồm những  3 bước sau:
- Bước 1: Thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Bước 2: Kê khai mẫu 08 nếu việc thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi bậc thuế môn bài.
Thời gian thực hiện: 3-5 ngày làm việc

4. Nội dung tư vấn liên quan đến việc tăng giảm vốn điều lệ

 • Tư vấn và soạn thảo điều lệ mới sau khi tăng, giảm vốn.
 • Tư vấn mức vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ vốn góp, chào bán cổ phần.
 • Tư vấn thay đổi thành viên/cổ đông do không góp đủ, góp đúng vốn.
 • Tư vấn góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn trách nhiệm thành viên/cổ đông đối với việc giảm vốn.
 • Tư vấn về thuế, báo cáo tài chính liên quan đến vốn.
 • Tư vấn về hợp đồng, các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế vốn góp/cổ phần.
 • Tư vấn kê khai thuế thu nhập cá nhân sau khi tăng, giảm vốn.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan.
 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ khách hàng cung cấp.
 • Tư vấn về quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 • Tư vấn về báo cáo tài chính giảm vốn và giải trình báo cáo tài chính giảm vốn

 

Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề tăng - giảm vốn điều lệ, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với
VLC Quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.