VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Xin giấy phép kinh doanh mua bán hàng hóa

Xin giấy phép kinh doanh mua bán hàng hóa

Xin giấy phép kinh doanh, xin giấy phép mua bán hàng hóa là một trong những hoạt động dịch vụ chính của VLC. Với đội ngũ chuyên viên luật nhiều năm kinh nghiệm, VLC sẽ mang đến cho quý khách hàng chất lượng phục vụ tốt nhất.

VLC trân trọng giới thiệu, tư vấn, thực hiện dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh mua bán hàng hóa cho khách hàng. Cụ thể như sau:

1 Xin giấy phép kinh doanh, giấy phép mua bán hàng hóa

1.1 Giấy tờ cần chuẩn bị

STTTên giấy tờS/LQuy cách
1Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp.3Bản sao có chứng thực
2Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có ngành nghề đầu tư phù hợp (nếu có)3Bản sao có chứng thực
3Báo tài chính có kiểm toán của doanh nghiệp trong năm liền kề3Bản sao có chứng thực
4Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:
- Giấy xác nhận số dư ngân hàng của doanh nghiệp
- Hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán của doanh nghiệp 
3Bản sao có chứng thực
5Tài liệu chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.3Bản chính

* Thời gian thực hiện xin giấy phép kinh doanh, giấy phép mua bán hàng hóa: 45-60 ngày làm việc.

* Đối với trường hợp xin cấp Giấy phép kinh doanh, giấy phép mua bán hàng hóa không lập cơ sở bán lẻ được thực hiện tương tự như trên.

1.2 Lưu ý:

- Nhà đầu tư nước ngoài phải xin Giấy phép kinh doanh, giấy phép mua bán hàng hóa khi thực hiện các hoạt động sau:
+ Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa;
+ Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn; máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù;
+ Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
+ Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;
+ Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
+ Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
+ Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
+ Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.
(Theo Khoản 1 Điều 5; Khoản 4 Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP)

2. Xin cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép mua bán hàng hóa khi bán lẻ có lập cơ sở bán lẻ

2.1 Giấy tờ cần chuẩn bị        

STTTên giấy tờS/LQuy cách
1Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp.3Bản sao có chứng thực
2Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có ngành nghề đầu tư phù hợp. (nếu có)3Bản sao có chứng thực
3Báo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất của doanh nghiệp trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên3Bản sao có chứng thực
4Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:
- Cung cấp Giấy xác nhận số dư ngân hàng của doanh nghiệp.
- Hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán của doanh nghiệp.
3Bản sao có chứng thực
5Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh doanh nghiệp không còn nợ thuế quá hạn.1Bản chính
6Hợp đồng thuê địa điểm lập cơ sở bán lẻ trong đó thể hiện rõ diện tích thuê.3Bản sao có chứng thực

* Thời gian thực hiện xin giấy phép kinh doanh, giấy phép mua bán hàng hóa: 2-4 tháng (nếu không kiểm tra nhu cầu kinh tế - ENT); 3-6 tháng (nếu kiểm tra nhu cầu kinh tế - ENT).

2.2 Lưu ý:

- Trường hợp kiểm tra nhu cầu kinh tế: Đối với trường hợp lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) trước khi cấp giấy phép. Hồ sơ phải xin ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương.
- Tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế: Quy mô của khu vực thị trường địa lý khi cơ sở bán lẻ hoạt động; Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực; Tác động của cơ sở bán lẻ trong khu vực; Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực; Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường địa lý…
-  Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thời hạn tương ứng với thời hạn còn lại trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tương ứng với thời hạn được ghi trong tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.
(Theo Điều 21, 22, 23, Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định 09/2018/NĐ-CP)


Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong việc xin giấy phép kinh doanh mua bán hàng hóa, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với
 VLC  Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài trước Bài sau