VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói 2024

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói 2024

Thành lập công ty gồm nhiều thủ tục, vì vậy chi phí thành lập doanh nghiệp cũng được tính dựa theo những quy trình thủ tục mà doanh nghiệp phải đăng ký và thực hiện.

Nhiều khách hàng liên hệ cho VLC với những thắc như: Thành lập công ty hết bao nhiêu tiền, mức giá thành lập công ty. . . Nhưng họ chưa cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp muốn thành lập cụ thể là loại hình doanh nghiệp, ngành nghề đăng ký kinh doanh đầy đủ là gì? VLC khuyên bạn nên tham khảo bảng giá thành lập công ty với chi tiết mức phí cho từng thủ tục dưới đây để nắm rõ chi phí thành lập cụ thể tương ứng với trường hợp của mình.

VLC gửi đến quý khách bảng giá dịch vụ thành lập công ty trọn gói như sau:
 

STTNội dung công việcGhi chúThời gian – Quy trình thực hiện
(ngày làm việc)
Gói 1 Hoàn chỉnh1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp
2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế
3/ Làm thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm lệ phí nhà in)
4/ Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm

- Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

- Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:

    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn

- Thực hiện mở tài khoản ngân hàng

- Nộp tờ khai môn bài

- Lập sổ thành viên, sổ cổ đông

- Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí:  4.000.000
 
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
1/ Hoàn chỉnh hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh : 03 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
2/ Làm dấu 01 ngày tính từ ngày có Giấy phép
3/ Hồ sơ khai thuế ban đầu + Mở tài khoản ngân hàng 03 ngày tính từ ngày nhận dấu.
4/ Làm thông báo áp dụng tính thuế khấu trừ (mẫu 06-GTGT) 05 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ khai thuế.
5/ Nhận công văn chấp thuận in hóa đơn GTGT (mẫu 3.14) 05 ngày tính từ ngày nhận thông báo áp dụng tính thuế khấu trừ.
6/ Làm thông báo được phát hành hóa đơn 07 ngày kể từ ngày nhận công văn chấp thuận in hóa đơn.
 
** Thời gian (TG) thực hiện: là ngày làm việc, tính từ ngày Bên A thanh toán lần 1, ký hồ sơ, bổ sung đủ giấy tờ hợp lệ để bên B đi nộp hồ sơ có biên nhận
(Thời gian không tính trong Hợp đồng: ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ, ngày nghỉ của nhà nước, TG soạn, chuyển và chờ hồ sơ ký, do bên A chậm trễ đến hoặc bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của Bên B, TG điều chỉnh giấy phép, các giấy tờ khác do cơ quan chức năng sai sót hoặc thay đổi biểu mẫu, TG chờ cơ quan nhà nước thẩm tra hoặc hỏi ý kiến cấp trên, TG tạm ngưng cấp phép (nếu có).
 
Tổng thời gian thực hiện đến khi DN có hóa đơn : 15 – 25 ngày làm việc.
Gói 21/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp
2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế
3/ Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm

- Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

- Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:

    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn

- Thực hiện mở tài khoản ngân hàng

- Nộp tờ khai môn bài.

- Lập sổ thành viên, sổ cổ đông

- Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí: 3.600.000
(Không bao gồm thủ tục làm thông báo phát hành hóa đơn)
 
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
Gói 31/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp
2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế
3/ Làm thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm lệ phí nhà in)

- Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

- Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:

    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn

- Thực hiện mở tài khoản ngân hàng

- Nộp tờ khai môn bài.

- Lập sổ thành viên, sổ cổ đông

- Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí: 3.000.000
(Không bao gồm thủ tục đăng ký token)
 
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
Gói 41/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp
2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

- Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

- Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:

    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn

- Thực hiện mở tài khoản ngân hàng

- Nộp tờ khai môn bài.

- Lập sổ thành viên, sổ cổ đông

- Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí: 2.200.000
(Không bao gồm thủ tục đăng ký token và làm thông báo phát hành hóa đơn)
 
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
Gói 5 Đơn giản1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp

- Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

- Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí: 1.700.000
(Không bao gồm thủ tục thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế, đăng ký token và làm thông báo phát hành hóa đơn)
 
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
Gói 6 Siêu rẻ1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Mã số doanh nghiệp

Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí: 1.000.000
(Không bao gồm thủ tục khắc dấu tròn, thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế, đăng ký token và làm thông báo phát hành hóa đơn)
 
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử.

 
Nội dung công việc mà VLC sẽ thực hiện thành lập hoàn chỉnh doanh nghiệp:

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp

2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

3/ Làm thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm lệ phí nhà in)

4/ Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm

- VLC làm thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

- VLC cử nhân viên hướng dẫn khai thuế: Giải trình với cơ quan thuế; Tư vấn thủ tục hóa đơn; Thực hiện mở tài khoản ngân hàng; Nộp tờ khai môn bài; Lập sổ thành viên, sổ cổ đông; Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Ngoài ra, đến với VLC Quý khách không đi lại, không đợi chờ và được tư vấn phục vụ tận nơi. VLC có thể xử lý hồ sơ khó, hồ sơ nhanh và hồ sơ ở các tỉnh. VLC chuyên thực hiện thành lập Công ty, xin giấy phép con và các dịch vụ khác: Vệ sinh an toàn thực phẩm, Công bố chất lượng, Đăng ký nhãn hiệu, Đăng ký mã vạch, Du lịch, Môi trường,  PCCC, Tiêu chuẩn sao, Dược phẩm, In ấn, Tạm trú, Visa, Tư vấn hợp đồng, Dịch vụ luật sư, Đưa người nước ngoài vào cty Việt Nam, Đầu tư nước ngoài, Sản xuất phim, Bảo vệ.

Trên đây là nội dung chia sẻ về bảng giá thành lập công ty trọn gói cùng với chi phí thực hiện các thủ tục trong quy trình thành lập doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên đây sẻ là nguồn thông tin hữu ích, cho những bạn thắc mắc về chi phí thành lập công ty là bao nhiêu? hay thành lập công ty hết bao nhiêu tiền?. Nếu còn vướng mắc vấn đề gì? hãy liên hệ trực tiếp với  VLC để nhận được tư vấn cụ thể và kịp thời bạn nhé!

Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề thành lập công ty - thành lập doanh nghiệp, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!

Đến với
VLC Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.