VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

VLC cung cấp đầy đủ những dịch vụ liên quan đến vấn đề pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất về các thủ tục pháp lý cùng các tranh chấp liên quan.

1/ Thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, thành lập địa điểm kinh doanh …

Tư vấn thành lập các loại hình doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện...

2/ Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh:

Thay đổi tên công ty, đại diện pháp luật, địa chỉ cùng quận, địa chỉ khác quận, ngành nghề kinh doanh, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi thành viên công ty và chuyển loại hình Doanh nghiệp, mua bán công ty, hợp nhất, chia tách Doanh nghiệp.

3/ Thành lập Công ty có yếu tố nước ngoài:

Thành lập Doanh nghiệp vốn nước ngoài, đưa nước ngoài vào Công ty Việt Nam, đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

4/ Dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài – Việt kiều:

Xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam, Thủ tục cấp mới, gia hạn Hộ chiếu.

5/ Dịch vụ lao động – bảo hiểm

6/ Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, logo.

Tư vấn, thực hiện đăng ký nhãn hiệu, logo, xậy dựng thương hiệu uy tín.

7/ Bảo hộ sáng chế, quyền tác giả.

Bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ sáng chế

8/ Đăng ký mã vạch

Đăng ký mã vạch cho nhiều loại sản phẩm

9/ Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Công bố thực phẩm, xin giấy phép vệ sinh thực phẩm

10/ Các loại giấy phép con:

  • Kinh doanh ăn uống, sản xuất thực phẩm (Giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm).
  • Kinh doanh vận tải (Giấy phép vận tải), du lịch (Giấy phép lữ hành nội địa, quốc tế).
  • Dịch vụ y tế (Giấy phép Phòng khám, Bệnh viện…).
  • Giáo dục (Giấy phép Trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo nghề…).
  • Du học (Giấy phép tư vấn du học).
  • Sản xuất phim (Giấy phép Cục Điện Ảnh).
  • dịch vụ bảo vệ (Giấy phép An Ninh Trật Tự) , ….

11/ Dịch vụ kế toán, kiểm toán, thuế …

Thực hiện khai báo thuế hàng tháng, hàng quý; Lập báo cáo tài chính cuối năm; Rà soát, dọn dẹp, gỡ rối, cân đối lãi lỗ sổ sách kế toán.

12/ Dịch vụ tư vấn pháp lý – Luật sư:

Tư vấn hợp đồng pháp lý, tư vấn pháp luật thường xuyên, tư vấn thừa kế - di chúc, kết hôn, ly hôn, hộ tịch, tư vấn thừa kế - di chúc, kết hôn, ly hôn, hộ tịch, tư vấn bào chữa tội phạm hình sự, tư vấn bảo vệ tranh chấp tại tòa, tư vấn dịch vụ đòi nợ.

13/ Dịch vụ nhà đất:

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng bất động sản, dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà, tư vấn thủ tục xin giấy phép xây dựng.

14/ Dịch vụ giải thể Doanh nghiệp:

Giải thể công ty, doanh nghiệp Việt Nam, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện Việt Nam, giải thể văn phòng đại diện Nước ngoài, giải thể hộ kinh doanh cá thể, dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

15/ Các dịch vụ khác:

Xin giấy phép hội chợ, xin giấy phép thực hiện chương trình khuyến mãi, xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình, xin giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm, xin giấy phép hoạt động Website, xin giấy chứng nhận kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas)………..

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.